Skip to main content
14. mars 2024
Det havarerte helikopteret etter å ha blitt hentet opp fra sjøen. Foto: Statens havarikommisjon

Flyuhell og flyulykker definerer agendaen for Flysikkerhetskomiteen

Skrevet av: John Kristoffersen, leder i Flysikkerhetskomiteen

Luftfartsbransjen ble rammet tirsdag 27. februar, da en Sikorsky S-92A fra Bristow havarerte utenfor Sotra ved Bergen. Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen deler sine refleksjoner etter ulykken.

Etter ulykken satte FSIK raskt en stab over videolink, og vi ble fort klar over at dette helikopteret var fra Bristow. Informasjonen vi hadde da avsluttet var av en karakter som gjorde at vi håpet dette hadde gått bra for crewet. Når vi våknet opp til at en var omkommet og flere var skadd satte dette ulykken i kontekst.

Med min bakgrunn som leder av FSIK og IFALPA Accident Investigator ble jeg NFs kontaktpunkt for media. Vår medieansvarlig Simen loset dem som ville ha våre synspunkter til meg, og det ble etterhvert mange henvendelser. Så mange at jeg ikke har oversikt over alle mediehus jeg har snakket med. NFs fokus har vært å ikke spekulere, gi så korrekt informasjon omkring hva en SAR-tjeneste er og hvordan den opererer, samt gi media innblikk i hvordan en uhellsgransking foregår. Jeg har opplevd at journalister oppfører seg bra og er etterrettelige, men at det er lite almenn kunnskap om luftfart, til tross for at det skrives mye om bransjen.

I denne ulykken har det vært et medietrykk, som har vart i en uke. Jeg har gjort meg den refleksjonen at dette handler om offshore helikopter-flyging, noe som berører olje-Norge, samt at det er svært mange som flyr hver dag i jobben sin. Ikke bare de som jobber i helikopterselskap og de som er passasjerer blir berørte. Famile, venner og andre ansatte blir også berørt. Og når helikopteret havarerer nær Turøy er det mange som får minner fra den ulykken tilbake.

Faktum er at offshore helikopter flyging på norsk sokkel har en bra ulykkesstatistikk. Dette kan virke merkelig å si etter en ulykke, men det er et faktum. Britisk sokkel har en ulykkesstatistikk som har flere havari og hendelser enn vi har hatt hos oss. Men FSIK jobber for å bidra til å hindre ulykker.  Derfor er vi alle berørt av denne ulykken. Det viktigste er nå at SHK får gjøre jobben sin, og det er svært gode forutsetninger for å finne årsakene til ulykken. Når rapporten kommer, skal vi bruke den for å lære av den og utvikle flysikkerheten.

Siste nyheter:

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

14. mars 2024

Endelig blir det rettferdig konkurranse i luften

Etter iherdig innsats fra Norsk Flygerforbund over flere år, har endelig Luftfartstilsynet felt en knusende dom mot DAT. Nå er det klart at staten har bidratt til å finansiere arbeidslivsbrudd og sosial dumping med anbudstildelingene.

14. mars 2024

Flyuhell og flyulykker definerer agendaen for Flysikkerhetskomiteen

Luftfartsbransjen ble rammet tirsdag 27. februar, da en Sikorsky S-92A fra Bristow havarerte utenfor Sotra ved Bergen. Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen deler sine refleksjoner etter ulykken.