01. juni 2021
Administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid og forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund er enige om avtalen. Foto: Flyr

Flyr og Norsk Flygerforbund i mål med tariffavtale

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Flyr og selskapets pilotforening har tirsdag signert en tariffavtale som gjelder ut mars 2024. Avtalen er resultat av en konstruktiv dialog som startet da Flyr lanserte sine planer i fjor høst. 

- Vi ønsker å representere noe nytt og positivt i luftfarten og skal støtte opp om den norske modellen. Dette vil bidra til å motvirke trenden vi har sett de siste årene, hvor utstrakt bruk av outsourcing, utflytting av arbeidsplasser til lavkostland, bruk av bemanningsselskaper og driftslisenser utenfor Norge og Skandinavia har blitt den nye normalen i luftfarten, sier administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid i Flyr.

For Flyr innebærer avtalen at selskapet får forutsigbare og gode rammer for å etablere og utvikle selskapet i samarbeid med ansatte. 

- Vi mener det er mulig å drive et flyselskap i Norge basert på moderne teknologi, smarte og enkle løsninger, med svært kompetente og lokalt ansatte medarbeidere. For å få til dette er det avgjørende med et godt samarbeid med foreningene, slik at vi i fellesskap kan søke gode løsninger og nye modeller basert på en felles forståelse av utfordringene i luftfarten. Vi opplever at vi har etablert en positiv og konstruktiv dialog med Norsk Flygerforbund og pilotforeningen preget av åpenhet, transparens og gjensidig tillit. Vi ser frem til å fortsette et tett samarbeid med pilotforeningen om vårt felles mål om å skape trygge, gode og varige arbeidsplasser i norsk luftfart, fortsetter Wikstrøm Frislid. 

- Et organisert arbeidsliv er viktig i alle bransjer og næringer, men ikke minst i luftfart som utgjør en del av vår felles infrastruktur. Samtidig har utviklingen i bransjen gitt stor grunn til bekymring, så dette må vi se på som svært positive signaler som tar oss i riktig retning,  sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

Utviklingen har dessverre alt for lenge vært preget av aktører som utfordrer ansvarligheten i en velfungerende luftfart. Med en uttalt ambisjon om å styrke den norske arbeidslivsmodellen og innovasjon som også fokuserer på menneskelige verdier, representerer FLYR et friskt pust som vi verdsetter. Konkurransen i luftfart vil fortsatt være knallhard, og riktig balanse mellom konkurransekraft og sosiale verdier er alltid krevende.  

- Et organisert arbeidsliv med utgangspunkt i den norske modellen og et tillitsbasert samarbeid er da  veien å gå. Jeg verdsetter derfor de verdier som målbæres av Flyrs administrerende direktør, da dette utgjør et viktig bidrag i en ny trend i retning av en økonomisk-, sosialt- og miljømessig bærekraftig luftfart med ansvarlige aktører avslutter Carlsen. 

Siste nyheter:

23. november 2021

Den tragiske flyulykken ved Larvik

Norsk Flygerforbund har med stor sorg mottatt beskjed om at tre personer, en flyinstruktør og to elever, er omkommet i flyulykken ved Larvik. Det norske luftfartsmiljøet er lite, og ulykken berører oss alle sterkt. Våre tanker går nå først og fremst til pårørende - og studenter og kolleger ved Pilot flyskole.

22. november 2021

Enige om «grunnloven» for arbeidslivet

Hovedavtalen mellom LO og NHO videreføres for fire nye år, med noen viktige korreksjoner. 

22. november 2021

Jul og nyttår er høytid for brann - pass på at du er forsikret!

I tiden mellom jul og nyttår er det over 50 % flere branner enn resten av året.