Skip to main content
11. september 2023
Representanter fra hele Norden var samlet under konferansen.

Flygerforbundene samlet på Island

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

I forrige uke var de nordiske pilotforbundene samlet på Island, under årets Nordic Pilot Symposium. Et viktig møte, som blant annet vil øke samarbeidet mellom de ulike forbundene, på tvers av landegrenser.

Forrige uke var pilotforbund fra alle de nordiske landene samlet for å diskutere viktige saker for pilotfellesskapet. Samlingen foregikk på Island på onsdag og torsdag, og Norsk Flygerforbund har selvsagt vært representert. 

Samlingen som kalles Nordic Pilot Symposium er et samarbeidsforum for flygerforbundene i Norden. I år var det FIA – det islandske flygerforbundet som inviterte. Finland (FPA), Sverige (SWEALPA) og Danmark (DALPA) var godt representert. I tillegg var det latviske luftfartsforbundet (LAU) også invitert for å snakke om wetlease, representert ved Dace Kavasa. Foruten å knytte sterkere kontakt og øke det nordiske samarbeidet, var Reduced Crew Operation, Remote Towers og industrielle utfordringer på agendaen. 

Fra Norsk Flygerforbund deltok kontituert leder Jo Bjørn Skatval, og konstituert nestleder Stian Larsen som også leder industriell komite (IKOM). I tillegg deltok International Director Arthur Haakonsen, leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen (FSIK), samt nestleder Sindre Hilstad i FSIK.

Neste gang er det Norsk Flygerforbund som er vertskap for Nordic Pilot Symposium, og vi ser frem til å invitere de nordiske forbundene til oss i 2024!

Siste nyheter:

16. februar 2024

Politisk påvirkning nytter!

I mai 2023 kunne vi melde om at vi hadde fått fullt gjennomslag om å styrke Luftfartstilsynet ved at regjeringen bevilget midler til to nye, øremerkede stillinger for å følge opp arbeidsmiljøet hos flygende. Disse er nå i ferd med å komme på plass.

09. februar 2024

Styrket nordisk samarbeid

Et tett samarbeid mellom de nordiske landene er viktig for å sikre våre interesser på den internasjonale scenen. Denne uken kom vi enda litt tettere på hverandre.

20. januar 2024

Hvordan rekruttere flere kvinner til flygeryrket?

Det var ett av spørsmålene som ble diskutert på vårt aller første møte i regi av Female Pilot Working Group.