Skip to main content
24. juni 2023
Leder Tom Heradstveit i accident, analysis og prevention-seksjonen og seksjonsleder Kåre Halvorsen i Statens Havarikommisjonen etter at avtalen er vel signert. Foto: John Kristoffersen

Får plass i havarikommisjonen: - En milepæl

Skrevet av: Simen Follesø Røiseland

Som det andre flygerforbundet i hele verden, har Norsk Flygerforbund signert en samarbeidsavtale med hjemlandets havarikommisjon.

Det er kun i Australia man allerede har signert en avtale mellom havarikommisjonen og et flygerforbund. Nå følger Norsk Flygerforbund etter, og sikrer et svært viktig samarbeid for å øke flysikkerheten.

- Vi har jobbet fram en slik avtale over svært lang tid, og endelig er den vel i havn, fastslår leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen.

Han sier at avtalen er en milepæl for alle som er opptatte av en trygg luftfart. Avtalen innebærer en utveksling av kunnskap og fageksperter ved behov, samt å styrke opplæring, utvikling og samhold når hendelser eller ulykker skjer.

- Ulykkesgransking er et eget fagfelt som krever mye innsikt i mange fagområder. Norsk Flygerforbund har i dag fem ulykkesgranskere som er godkjente av IFALPA (International Federation of Air Line Pilots' Associations). Disse kan ved behov bistå Statens Havarikommisjon, og vi håper nå å utdanne flere i tiden fremover, sier Kristoffersen.

Han retter samtidig en stor takk til alle som har bidratt til å få avtalen i havn, blant andre leder Tom Heradstveit i accident, analysis og prevention-seksjonen i Flysikkerhetskomiteen, samt seksjonsleder Kåre Halvorsen i Statens Havarikommisjon.

- Vårt motto er at "flysikkerhet er samarbeid". Den nye avtalen manifesterer dette, og bidrar til å styrke det gode samarbeid vi har med Statens Havarikommisjon. Vi ønsker også å vise vei for våre felles flygerforbund verden over igjennom vårt medlemskap i IFALPA og ECA (European Cockpit Association). Flysikkerhet kommer ikke av seg selv, det må møysommelig og målrettet innsats til. Derfor er jeg svært glad, og ikke så lite stolt over hva Norsk Flygerforbund og Statens Havarikommisjon har fått til i dag, sier John Kristoffersen.

Nettside nyhetsfoto 21

Fra venstre: Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen, seksjonsleder Kåre Halvorsen i Statens Havarikommisjon, leder Tom Heradstveit i Accident, analysis og prevention-seksjonen og generalsekretær Christopher Gibson Thune i Norsk Flygerforbund.

Siste nyheter:

16. februar 2024

Politisk påvirkning nytter!

I mai 2023 kunne vi melde om at vi hadde fått fullt gjennomslag om å styrke Luftfartstilsynet ved at regjeringen bevilget midler til to nye, øremerkede stillinger for å følge opp arbeidsmiljøet hos flygende. Disse er nå i ferd med å komme på plass.

09. februar 2024

Styrket nordisk samarbeid

Et tett samarbeid mellom de nordiske landene er viktig for å sikre våre interesser på den internasjonale scenen. Denne uken kom vi enda litt tettere på hverandre.

20. januar 2024

Hvordan rekruttere flere kvinner til flygeryrket?

Det var ett av spørsmålene som ble diskutert på vårt aller første møte i regi av Female Pilot Working Group.