Skip to main content
28. juni 2022

Eurocontrols forventninger til sommeren

Skrevet av: Sindre Hilstad

Eurocontrol Network Manager har orientert ECA om sine utsikter for sommertrafikken i Europa. Trafikkvekst, kapasitetsproblemer, vær, og variabel håndtering av slots vil gi forsinkelser i flere områder, og Eurocontrol har iverksatt de tiltakene de kan. 

Trafikken er pt. på 85 % av 2019-nivå. Målt i antall flygninger er Ryanair Group størst, og SAS Group ligger på 9. plass bak British Airways. Norwegian Group og Widerøe ligger hhv. som nr. 14 og 15, av totalt 37 operatører i oversikten.

Sommeren vil være krevende for operatørenes punktlighet, med alt som det innebærer (ref. fatigue). Det forventes at trafikken i noen områder vil nå eller passere 2019-nivå.

Frankrike: Noen kontrollsentraler/ACC er i ferd med å fase inn et nytt system (4Flight), der Reims i nord er i en overgangsfase til slutten av juli. Kapasiteten lå på minus 30 % i april, og skal økes gradvis hver 3. - 4. uke opp til ca -5 % i juli. Normal kapasitet forventes fra august. Marseille i sør skal ha normal kapasitet frem til 23. september, deretter reduksjon til oktober/november.

Polen: Flysikringstjenesten og flygelederne skal forhandle frem til 10. juli, etter at mange flygeledere tidligere har truet med å si opp pga. konflikt om arbeidsvilkår. I tillegg er det vesentlige restriksjoner i østlige sektorer pga. militær aktivitet.

Tyskland: Karlsruhe i sør sliter med bemanning/kapasitet.

Ukraina-krigen: Trafikk til/fra Asia og Midtøsten komprimeres via Tyrkia og sørøstlige sektorer. 

Det forventes forsinkelser og slots for Tyskland, Hellas, Spania, Østerrike, Sveits, Kroatia, Kypros, Portugal og Ungarn. Hovedårsaker: Flaskehalser underveis, slots, dårlig samsvar mellom slot-tider for avgang og ankomst, vær, streik, bemanning ATC, uforutsigbarhet pga. slots som ikke følges, og teknisk.

Eurocontrol Network Manager (NM) har ansvar for optimalisering av trafikkflyt i europeisk luftrom gjennom kontinuerlig balansering av kapasitet vs. behov. NM har iverksatt en strategisk plan for å redusere forsinkelser, spesielt for Polen, Frankrike og Tyskland. Per nå har man gått tom for ekstra luftrom, og det er vanskelig å gjøre mer. NMs operasjonssenter skal være godt rustet med bemanning og verktøy for rask koordinering.

Siste nyheter:

13. juni 2024

Dette er det nye styret i Norsk Flygerforbund

Et enstemmig årsmøte stemte inn det nye styret.

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!