28. juni 2022

Eurocontrols forventninger til sommeren

Skrevet av: Sindre Hilstad

Eurocontrol Network Manager har orientert ECA om sine utsikter for sommertrafikken i Europa. Trafikkvekst, kapasitetsproblemer, vær, og variabel håndtering av slots vil gi forsinkelser i flere områder, og Eurocontrol har iverksatt de tiltakene de kan. 

Trafikken er pt. på 85 % av 2019-nivå. Målt i antall flygninger er Ryanair Group størst, og SAS Group ligger på 9. plass bak British Airways. Norwegian Group og Widerøe ligger hhv. som nr. 14 og 15, av totalt 37 operatører i oversikten.

Sommeren vil være krevende for operatørenes punktlighet, med alt som det innebærer (ref. fatigue). Det forventes at trafikken i noen områder vil nå eller passere 2019-nivå.

Frankrike: Noen kontrollsentraler/ACC er i ferd med å fase inn et nytt system (4Flight), der Reims i nord er i en overgangsfase til slutten av juli. Kapasiteten lå på minus 30 % i april, og skal økes gradvis hver 3. - 4. uke opp til ca -5 % i juli. Normal kapasitet forventes fra august. Marseille i sør skal ha normal kapasitet frem til 23. september, deretter reduksjon til oktober/november.

Polen: Flysikringstjenesten og flygelederne skal forhandle frem til 10. juli, etter at mange flygeledere tidligere har truet med å si opp pga. konflikt om arbeidsvilkår. I tillegg er det vesentlige restriksjoner i østlige sektorer pga. militær aktivitet.

Tyskland: Karlsruhe i sør sliter med bemanning/kapasitet.

Ukraina-krigen: Trafikk til/fra Asia og Midtøsten komprimeres via Tyrkia og sørøstlige sektorer. 

Det forventes forsinkelser og slots for Tyskland, Hellas, Spania, Østerrike, Sveits, Kroatia, Kypros, Portugal og Ungarn. Hovedårsaker: Flaskehalser underveis, slots, dårlig samsvar mellom slot-tider for avgang og ankomst, vær, streik, bemanning ATC, uforutsigbarhet pga. slots som ikke følges, og teknisk.

Eurocontrol Network Manager (NM) har ansvar for optimalisering av trafikkflyt i europeisk luftrom gjennom kontinuerlig balansering av kapasitet vs. behov. NM har iverksatt en strategisk plan for å redusere forsinkelser, spesielt for Polen, Frankrike og Tyskland. Per nå har man gått tom for ekstra luftrom, og det er vanskelig å gjøre mer. NMs operasjonssenter skal være godt rustet med bemanning og verktøy for rask koordinering.

Siste nyheter:

06. august 2022

SAS-pilotene sier ja til avtalen

Norske SAS-flygeres Forening (NSF) har avsluttet uravstemningen om ny tariffavtale. Medlemmene har godkjent avtalen og NSF-styret og Norsk Flygerforbund tar resultatet til etterretning.

15. juli 2022

Renteendring for LOfavør Boliglån

LOfavør jobber utrettelig for at medlemmene under LO har best mulige vilkår på sine medlemsfordeler. Under finner du justerte renter for LOfavør boliglån.

Bekymret for økonomien? Husk at du alltid kan kontakte din lokale Sparebank 1 og få en personlig samtale med økonomisk rådgiver. Kontaktskjema finner du her.

14. juli 2022

SAS-pilotene forlenger dispensasjon for Svalbard ut juli

Dispensasjonen skal sikre trygghet og forutsigbarhet for befolkningen på Svalbard.