Skip to main content
03. juli 2024
Regjeringens nye plan er ett skritt mot en mer forutsigbar luftambulansetjeneste.

Et viktig skritt mot en trygg og forutsigbar luftambulansetjeneste

Skrevet av: Simen Follesø Røiseland

Dagens luftambulansevedtak er et steg i riktig retning, men det gjenstår fortsatt litt før vi er i mål. 

Onsdag vedtok regjeringen at de ønsker å direktetildele operatøransvaret for luftambulansehelikoptre til Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Erfaringene herfra skal brukes for på sikt å også direktetildele anbud for ambulanseflyene. I klartekst betyr det at regjeringen ønsker å gå bort fra anbudsordningen, som har gjort forholdene svært krevende og uforutsigbare for ansatte. Norsk Flygerforbund og LO har jobbet hardt for å få på plass en mer langsiktig og forutsigbar ordning, for å unngå liknende situasjoner som vi så under den mye omtalte luftambulansekrisen i 2019.

- Det er positivt for både ansatte og alle som er avhengige av en god luftambulanseberedskap at regjeringen vil følge opp sine lovnader i Hurdalsplattformen, og finne en vei vekk fra kommersielle anbud og den usikkerheten som følger med det, sier forbundsleder Synnøve Egeness Lilleli i Norsk Flygerforbund.

(Artikkelen fortsetter under)

SEL

Forbundsleder Synnøve Egeness Lilleli. Foto: Bjørn Edvard Grønnerøe/Norsk Flygerforbund

Den norske luftambulanseberedskapen er helt vesentlig i et langt land med spredt bosetning. Krevende vær, korte rullebaner og utfordrende operasjoner stiller høye krav til besetningene, og erfaring er essensielt. Derfor må man rekruttere og holde på gode piloter, og i en luftfartsbransje med tøff konkurranse om de beste flygerne må man ha gode kort på hånden. Derfor må luftambulansetjenesten gå foran med gode vilkår og forutsigbarhet. Tidligere har man måttet forhandle nye avtaler, pensjon og arbeidstid hvert tiende år med nye anbud, og da sprer det seg raskt usikkerhet. 

Onsdagens nyhet om direktetildeling er derfor en god nyhet, som på sikt kan sikre bedre forutsigbarhet for de ansatte. Ingen er tjent med usikkerheten og uforutsigbarheten som følger av dagens anbud – verken ansatte eller innbyggere. Likevel er det en vei som gjenstår før vi er helt i mål.

- Den tunge jobben med å finne en god organisering av dette starter nå, og den vil avgjøre om dette blir en suksess. Slik forslaget er fra regjeringen, gir det rom for kontinuerlig utvikling og forbedring av luftambulansetjenesten. Når man kan ha lenger perspektiv enn de tidligere anbudene over ti år, kan man finne bedre og mer bærekraftige løsninger for alt fra finansiering, flyflåte, rekruttering og karriere, sier Lilleli.

Norsk Flygerforbund representerer flygere både på ambulansehelikoptrene og ambulanseflyene, som har førstehåndskjennskap til utfordringene. Derfor har vi vært tett på prosessen i flere år, og bidratt med vårt syn og våre innspill. Vi har hatt et tett og godt samarbeid gjennom LO Luftfart, som har vært viktig for å få gjennomslag for mange av våre innspill. Sammen har vi vært utålmodige og ventet på at regjeringen skulle innfri sine løfter om å droppe anbud i luftambulansen, og er glad for et skritt i riktig retning. 

- Vi håper derfor at vi blir involvert også i den videre prosessen. Våre medlemmer kjenner utfordringene på kroppen, og derfor ønsker vi å være en høringspart og sparringspartner også videre fremover. Sammen kan vi finne gode løsninger for en stabil luftambulansetjeneste som bygger videre på den kompetansen og erfaringen som allerede finnes i tjenesten, sier Lilleli.

Siste nyheter:

14. juli 2024

Pass opp for fatigue i sommer!

Sommeren er spesielt travel hvert år. Fra sikkerhetskontroll på flyplasser og bagasjehåndterere til flygelederne og pilotene – hele systemet jobber under stort press med små marginer. En sommer med forstyrrelser, flykanselleringer og fatigue blant flybesetningen har startet, og det kan bli verre i de kommende ukene.

03. juli 2024

Et viktig skritt mot en trygg og forutsigbar luftambulansetjeneste

Dagens luftambulansevedtak er et steg i riktig retning, men det gjenstår fortsatt litt før vi er i mål. 

01. juli 2024

Kampanje mot å redusere antallet piloter: "One means none"

Europeiske fly kan operere med kun én pilot ved kontrollene så tidlig som i 2027, dersom flyprodusentene lykkes med sine planer. For å ta et standpunkt mot dette, har europeiske piloter ledet av European Cockpit Association (ECA) lansert en ny nettside: OneMeansNone.eu. Plattformen har som mål å informere passasjerer om de betydelige sikkerhetsrisikoene forbundet med å redusere mannskapet fra to piloter til én.