Skip to main content
22. november 2021
LO og NHO er enige om ny hovedavtale. Foto: Hanna Alice Johnsen

Enige om «grunnloven» for arbeidslivet

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Hovedavtalen mellom LO og NHO videreføres for fire nye år, med noen viktige korreksjoner. 

Forbundsleder Yngve Carlsen beskriver hovedavtalen mellom LO og NHO som «grunnloven» for arbeidslivet, og det er denne som alltid står som del en i alle tariffavtaler. Avtalen regulerer viktige forhold mellom partene i den norske modellen, og revideres hvert fjerde år. LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier til LOs nettsider at det ikke er noen store revolusjoner i den nye hovedavtalen, men poengterer viktigheten av nye utvalg som skal styrke det organiserte arbeidslivet.

I den nye hovedavtalen har LO og NHO blant annet blitt enige om to nye utvalg som skal gjøre en viktig jobb for å sikre et ansvarlig arbeidsliv. Det skal her jobbes med å utrede hvordan man kan øke organisasjonsgraden, samt styrke det organiserte arbeidslivet. Videre utarbeide konkrete forslag til bestemmelser rundt konsernutvalg og konserntillitsvalgt som dekker alle bransjer.

- Utvalgene vil være viktige, og utgjør en del av flere revideringer i avtalen. Det er derfor svært gledelig at vi nå har fått disse endringene på plass, sier Carlsen.

- At partene vektlegger organisasjonsgradens betydning for å bevare og videreutvikle den norske modellen og frontfaget er av stor betydning. Nå skal vi komme frem til konkrete tiltak som bidrar til vår felles målsetting om å styrke det organiserte arbeidslivet, sier han.

DSC05036

Forbundelder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund. Foto: Pierluca Taranta.

Siste nyheter:

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

14. mars 2024

Endelig blir det rettferdig konkurranse i luften

Etter iherdig innsats fra Norsk Flygerforbund over flere år, har endelig Luftfartstilsynet felt en knusende dom mot DAT. Nå er det klart at staten har bidratt til å finansiere arbeidslivsbrudd og sosial dumping med anbudstildelingene.

14. mars 2024

Flyuhell og flyulykker definerer agendaen for Flysikkerhetskomiteen

Luftfartsbransjen ble rammet tirsdag 27. februar, da en Sikorsky S-92A fra Bristow havarerte utenfor Sotra ved Bergen. Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen deler sine refleksjoner etter ulykken.