Skip to main content
22. november 2021
LO og NHO er enige om ny hovedavtale. Foto: Hanna Alice Johnsen

Enige om «grunnloven» for arbeidslivet

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Hovedavtalen mellom LO og NHO videreføres for fire nye år, med noen viktige korreksjoner. 

Forbundsleder Yngve Carlsen beskriver hovedavtalen mellom LO og NHO som «grunnloven» for arbeidslivet, og det er denne som alltid står som del en i alle tariffavtaler. Avtalen regulerer viktige forhold mellom partene i den norske modellen, og revideres hvert fjerde år. LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier til LOs nettsider at det ikke er noen store revolusjoner i den nye hovedavtalen, men poengterer viktigheten av nye utvalg som skal styrke det organiserte arbeidslivet.

I den nye hovedavtalen har LO og NHO blant annet blitt enige om to nye utvalg som skal gjøre en viktig jobb for å sikre et ansvarlig arbeidsliv. Det skal her jobbes med å utrede hvordan man kan øke organisasjonsgraden, samt styrke det organiserte arbeidslivet. Videre utarbeide konkrete forslag til bestemmelser rundt konsernutvalg og konserntillitsvalgt som dekker alle bransjer.

- Utvalgene vil være viktige, og utgjør en del av flere revideringer i avtalen. Det er derfor svært gledelig at vi nå har fått disse endringene på plass, sier Carlsen.

- At partene vektlegger organisasjonsgradens betydning for å bevare og videreutvikle den norske modellen og frontfaget er av stor betydning. Nå skal vi komme frem til konkrete tiltak som bidrar til vår felles målsetting om å styrke det organiserte arbeidslivet, sier han.

DSC05036

Forbundelder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund. Foto: Pierluca Taranta.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.