Skip to main content
18. juni 2023
Gode og detaljerte kart er essensielle for dem av oss som flyr i de lavere luftlagene. Foto: Odd Skarbomyr, DSB

Endelig kommer digitale M517-kart

Skrevet av: Johan Kårstad, seksjonsleder for innlands helikopter i Flysikkerhetskomiteen

Det har i lang tid blitt jobbet for å få tilgang på Forsvarets M517 Air kart i digital versjon, og endelig er det på plass.

I 2021 sluttet Forsvaret å utgi kartene i papirversjon, og luftfarten mistet dermed tilgang på flykart i målestokk 1:250 000 med relevant informasjon og hinderdata som jevlig oppdateres.

Norsk Flygerforbund har jobbet målrettet for å få i stand en avtale mellom Forsvaret og en aktør som kan tilrettelegge for, og publisere disse kartene i digital versjon. Slik er målet at vi kan sikre oss at både kommersielle og private aktører i luftfarten får et viktig sikkerhetsverktøy tilbake i cockpit.

Det er derfor en glede å fortelle at vi har fått i stand en avtale mellom Avinor og Forsvaret, der Avinor får tilgang til M517 Air i målestokk 1:250 000 og vil publisere disse gjennom sin portal. Kartene vil da bli oppdatert hver 28. dag med den nyeste informasjonen tilgjengelig, noe som er med på å heve sikkerheten betraktelig for dem som flyr lavt over vårt langstrakte land. Dette vil forhåpentligvis være klart etter sommeren, da Avinor må klargjøre sitt system for å kunne støtte denne tjenesten. I tillegg må papirene signeres.

De som har ønske eller behov om dette kartet kan da opprette en bruker hos Avinor, og laste ned kartfilene til eget bruk. Disse filene kan da lastes inn i relevante programmer som støtter formatet MBTiles. De mest kjente av dem er ForeFlight og Air Navigation Pro. 

Sistnevnte får støtte for dette i disse dager, etter at vi har vært i dialog med utvikleren og beskrevet behovet for deres norske brukere. De vil også støtte deling av egne kart (som M517 Air) i deres skytjeneste Manager som administratorer kan benytte. Dette vil forenkle prosessen med å oppdatere kartene betraktelig for operatører som har mange enheter i drift. Det er gledelig at utviklerne er lydhøre og lytter til våre medlemmers behov!

Siste nyheter:

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

14. mars 2024

Endelig blir det rettferdig konkurranse i luften

Etter iherdig innsats fra Norsk Flygerforbund over flere år, har endelig Luftfartstilsynet felt en knusende dom mot DAT. Nå er det klart at staten har bidratt til å finansiere arbeidslivsbrudd og sosial dumping med anbudstildelingene.

14. mars 2024

Flyuhell og flyulykker definerer agendaen for Flysikkerhetskomiteen

Luftfartsbransjen ble rammet tirsdag 27. februar, da en Sikorsky S-92A fra Bristow havarerte utenfor Sotra ved Bergen. Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen deler sine refleksjoner etter ulykken.