Skip to main content
18. juni 2023
Gode og detaljerte kart er essensielle for dem av oss som flyr i de lavere luftlagene. Foto: Odd Skarbomyr, DSB

Endelig kommer digitale M517-kart

Skrevet av: Johan Kårstad, seksjonsleder for innlands helikopter i Flysikkerhetskomiteen

Det har i lang tid blitt jobbet for å få tilgang på Forsvarets M517 Air kart i digital versjon, og endelig er det på plass.

I 2021 sluttet Forsvaret å utgi kartene i papirversjon, og luftfarten mistet dermed tilgang på flykart i målestokk 1:250 000 med relevant informasjon og hinderdata som jevlig oppdateres.

Norsk Flygerforbund har jobbet målrettet for å få i stand en avtale mellom Forsvaret og en aktør som kan tilrettelegge for, og publisere disse kartene i digital versjon. Slik er målet at vi kan sikre oss at både kommersielle og private aktører i luftfarten får et viktig sikkerhetsverktøy tilbake i cockpit.

Det er derfor en glede å fortelle at vi har fått i stand en avtale mellom Avinor og Forsvaret, der Avinor får tilgang til M517 Air i målestokk 1:250 000 og vil publisere disse gjennom sin portal. Kartene vil da bli oppdatert hver 28. dag med den nyeste informasjonen tilgjengelig, noe som er med på å heve sikkerheten betraktelig for dem som flyr lavt over vårt langstrakte land. Dette vil forhåpentligvis være klart etter sommeren, da Avinor må klargjøre sitt system for å kunne støtte denne tjenesten. I tillegg må papirene signeres.

De som har ønske eller behov om dette kartet kan da opprette en bruker hos Avinor, og laste ned kartfilene til eget bruk. Disse filene kan da lastes inn i relevante programmer som støtter formatet MBTiles. De mest kjente av dem er ForeFlight og Air Navigation Pro. 

Sistnevnte får støtte for dette i disse dager, etter at vi har vært i dialog med utvikleren og beskrevet behovet for deres norske brukere. De vil også støtte deling av egne kart (som M517 Air) i deres skytjeneste Manager som administratorer kan benytte. Dette vil forenkle prosessen med å oppdatere kartene betraktelig for operatører som har mange enheter i drift. Det er gledelig at utviklerne er lydhøre og lytter til våre medlemmers behov!

Siste nyheter:

14. juli 2024

Pass opp for fatigue i sommer!

Sommeren er spesielt travel hvert år. Fra sikkerhetskontroll på flyplasser og bagasjehåndterere til flygelederne og pilotene – hele systemet jobber under stort press med små marginer. En sommer med forstyrrelser, flykanselleringer og fatigue blant flybesetningen har startet, og det kan bli verre i de kommende ukene.

03. juli 2024

Et viktig skritt mot en trygg og forutsigbar luftambulansetjeneste

Dagens luftambulansevedtak er et steg i riktig retning, men det gjenstår fortsatt litt før vi er i mål. 

01. juli 2024

Kampanje mot å redusere antallet piloter: "One means none"

Europeiske fly kan operere med kun én pilot ved kontrollene så tidlig som i 2027, dersom flyprodusentene lykkes med sine planer. For å ta et standpunkt mot dette, har europeiske piloter ledet av European Cockpit Association (ECA) lansert en ny nettside: OneMeansNone.eu. Plattformen har som mål å informere passasjerer om de betydelige sikkerhetsrisikoene forbundet med å redusere mannskapet fra to piloter til én.