Skip to main content
14. mars 2024
Det henger mørke skyer over DAT etter at Luftfartstilsynet har konkludert med at selskapet bryter loven. Foto: Simen Follesø Røiseland

Endelig blir det rettferdig konkurranse i luften

Skrevet av: Simen Follesø Røiseland

Etter iherdig innsats fra Norsk Flygerforbund over flere år, har endelig Luftfartstilsynet felt en knusende dom mot DAT. Nå er det klart at staten har bidratt til å finansiere arbeidslivsbrudd og sosial dumping med anbudstildelingene.

- Dette er en knusende dom, og Luftfartstilsynet feller DAT på alle punktene vi har påpekt. Dette tar vi med oss som en utrolig viktig seier for pilotkollektivet og hele det norske arbeidslivet, sier forbundsleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund.

I flere år har Norsk Flygerforbund drevet en kamp for å sikre rettferdig konkurranse i luftfarten, og at alle konkurrerer med de samme vilkårene. Fra Norsk Flygerforbund er det Industriell komite som har ledet arbeidet, og deres systematiske kartlegging har vist flere brudd fra Danish Air Transport (DAT).

- Dette har vært en del av det industrielle arbeidet i NF over lang tid, hvor vi har fulgt DAT sin virksomhet og blant annet varslet tilsynet om deres forretningsmodell. Denne saken er så prinsipielt viktig at vi har etterlyst et svar om fremgangen, og purret gjentatte ganger. Det har vært en lang prosess. Men når resultatet ble slik det ble, er vi glade for å se at arbeidet vårt virkelig har båret frukter, sier leder Stian Larsen i Industriell komite.

Nå, etter to og et halvt års behandling har konklusjonen fra Luftfartstilsynet endelig kommet. Det er en knusende dom mot DAT, og en svært viktig seier for den norske arbeidslivsmodellen. 

(Artikkelen fortsetter under)

GalleriSL

Leder Stian Larsen i industriell komite.

Flyvningene som er operert av DAT, gjennomføres i praksis av et litauisk datterselskap hvor pilotene og de kabinansatte er ansatt i bemanningsforetak registrert på Malta og Kypros.

- Tross at flyselskapet har hevdet at de ansatte jobber under gode vilkår, viser gjennomgangen fra Luftfartstilsynet og kontraktene vi har tilgang til, at en stor andel av besetningene som er ansatt i et bemanningsselskap har svært begrensede rettigheter. De starter arbeidsperioden på sine hjemmebaser i Litauen og Estland, før de flys inn til Norge for å jobbe for vesentlig lavere lønn og trygghet i arbeidsforholdet enn sine norske kolleger, sier Larsen.

NF har vært sterkt kritiske til DATs praksis av flere årsaker. Alle ansatte i luftfarten fortjener gode og trygge ansettelsesforhold, og en reell arbeidsgiver å forholde seg til. 

- En trygg luftfart forutsetter trygge ansatte. Dessuten er det sterkt konkurransevridende at DAT kunne omgå sine forpliktelser overfor ansatte, og ofre grunnleggende rettigheter for å underby sine seriøse konkurrenter i Norge. Det så vi blant annet ved at selskapet vant anbudene for å fly mellom Oslo og Stord, Florø og Røros fra 1. april, sier Aleksander Wasland.

Nå viser det seg at staten ved disse anbudstildelingene har vært med å finansiere sosial dumping og ulovlig drift.

Etter at NF har løftet problemstillingen til Luftfartstilsynet, har de etter en grundig behandling felt en knusende dom. DAT har definert besetningenes hjemmebase til deres respektive hjemland i Baltikum, men Luftfartstilsynet understreker at besetningene må anses som utsendte arbeidstakere. Luftfartstilsynet skriver at “the activity that is carried out internally in Norway, including cabotage assignments, must nevertheless be considered an activity based in Norway”.

Det innebærer at de ansatte skal ha norske rettigheter. Luftfartstilsynet har fattet et vedtak om at DAT og deres litauiske underselskap skal følge den norske arbeidsmiljøloven for alt personell som anses å ha en reell base i Norge. De har fått frist til 8. april med å sende inn dokumentasjon om at de følger loven.

Du kan lese hele brevet til DAT og vedtaket her.

- Dette er en viktig seier for et ansvarlig arbeidsliv, hvor arbeidsgivere ikke lenger kan organisere vekk ansatte i bemanningsselskaper med få rettigheter, og tilby dem lønn langt under norsk standard for arbeid utført i Norge. Det er en seier for hele det norske arbeidslivet, for flysikkerheten, for våre kunder, og for flyselskapene som er avhengig av sunn konkurranse, sier forbundsleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund.

Saken viser hvor viktig det er med et godt tilsyn med arbeidsforholdene i flyselskap som opererer i Norge. Norsk Flygerforbund har vært en sterk pådriver for at Luftfartstilsynet fikk midler til å ansette to inspektører som skal gjøre inspeksjoner med sosiale forhold i bransjen. Gjennomgangen av DAT har vist hvor omfattende en slik undersøkelse er.

- Derfor vil vi i dag gi ros til Luftfartstilsynet for godt utført arbeid. Men operatører som utfordrer den norske arbeidslivsmodellen er ikke noe nytt, og vi har nok heller ikke sett det for siste gang. Derfor mener vi Luftfartstilsynet må tilføres midler for å øke tilsynet med sosiale forhold. Vi vil berømme Luftfartstilsynet for deres innsats med begrensede ressurser, det er politikerne som må ta ansvaret for å ruste dem godt nok for fremtiden, sier Wasland.

Siste nyheter:

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

14. mars 2024

Endelig blir det rettferdig konkurranse i luften

Etter iherdig innsats fra Norsk Flygerforbund over flere år, har endelig Luftfartstilsynet felt en knusende dom mot DAT. Nå er det klart at staten har bidratt til å finansiere arbeidslivsbrudd og sosial dumping med anbudstildelingene.

14. mars 2024

Flyuhell og flyulykker definerer agendaen for Flysikkerhetskomiteen

Luftfartsbransjen ble rammet tirsdag 27. februar, da en Sikorsky S-92A fra Bristow havarerte utenfor Sotra ved Bergen. Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen deler sine refleksjoner etter ulykken.