21. mars 2022
Foto: Michael Fortsch

EASA Safety Info Bulletin 2022-02 - GNSS outage leading to nav/surveillance degradation

Skrevet av: Sindre Hilstad

Ny Safety Information Bulletin fra EASA om intensiverte bortfall av GNSS i luftrom ved bl.a. Ukraina og Russland. Vi legger til at noen av våre medlemmer har registrert bortfall av GPS ved flyging i Kirkenes-området de siste ukene, noe som har vært et gjentagende problem siden 2017.

       

Flysikkerhetskomiteen i NF har jobbet mye med temaet GNSS/GPS og spørsmål om økende avhengighet/sårbarhet i flere år, og forventer at dette blir mer viktig etter hvert som overgangen til PBN skrider frem og man tar i bruk mer teknologi som normalt trenger GNSS for å fungere. Dette gjelder i stor grad navigasjon og flysikring, der rasjonalisering (nedleggelser) av mange konvensjonelle/bakkebaserte navigasjonshjelpemidler er en viktig del av det økonomiske motivet for PBN. Alle EU/EØS-land er pålagt å videreføre et minimum av konvensjonell infrastruktur for flysikring som backup for bortfall av GNSS (som DME, ILS/LOC, VOR). Som en aktiv høringspart opp mot Avinor Flysikring, Luftfartstilsynet og EASA har FSIK fremmet krav om en robust infrastruktur for sikkerhet og beredskap i årevis, da vi mener at fremtidige forstyrrelser og bortfall i ulik skala må forventes. Vi opplever at store aktører som EU-kommisjonen, Eurocontrol, FAA, IATA m.fl. har satt mer fokus på dette de siste 2-4 år. Det ligger an til at Norge og flere andre land vil bygge ut mer DME/DME-dekning i årene som kommer.

Pga. krigen i Ukraina har vi nylig gitt innspill til EASA om å vurdere strengere krav til hva som skal bestå av konvensjonelle systemer. I tillegg til f.eks. innflygingsprosedyrer gjelder dette også sikring av systemer som normalt synkroniseres med klokkesignal fra GNSS.

220201_EASA_SIB_2022-02_1_-_GNSS_outage.pdf

Siste nyheter:

20. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - Two-way Communications between the Flight Crew and the Operator and their Operations Centre

19. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - oppdatering - definition of accident and serious incident

Du kan laste ned og lese posisjonsnotatet fra IFALPAs egen hjemmeside.

06. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - Streaming of Flight Data