19. oktober 2022
Et nasjonalt forbud vil neppe stoppe de som i dag flyr droner ulovlig.

Dronesituasjonen

Den siste tiden har det kommet mange meldinger om observasjoner av ukjente droner ved lufthavner, oljeplattformer og kraftanlegg i Norge.  Dette rapporteres også fra våre medlemmer. Norsk Flygerforbund er bekymret for sikkerhetssituasjonen, og vi følger situasjonen tett. Norsk Flygerforbund organiserer piloter i både bemannet og ubemannet luftfart.

-Norsk Flygerforbund er bekymret for sikkerhetssituasjonen og ukontrollert bruk av droner, men mener likevel at det i den nåværende situasjonen ikke bør innføres et generelt nasjonalt droneforbud. Et forbud vil også ramme den seriøse delen av dronevirksomheten. Det viktige er at regulering og tilsyn av droner har samme standard som resten av luftfarten, og sees som en integrert del av luftfartsindustrien, sier forbundsleder Aleksander Wasland.

-Et nasjonalt forbud vil neppe stoppe de som i dag flyr droner ulovlig. Vi har tillit til at myndighetene løpende vurderer sikkerhetssituasjonen, og heller vurderer å innføre utvidelser eller etablering av restriksjonsområder, sier Wasland.

Siste nyheter:

30. desember 2022

Bli med på seminar om arv

LO Favør Advokatforsikring inviterer til seminar om arv torsdag 12. januar kl. 08.00. Det er kun 50 plasser til det fysiske seminaret, men det er også mulig å delta digitalt. 

19. desember 2022

Byttet jobb? Husk å gi oss beskjed!

Er du ferdig student, og jobbsøkende pilot? Eller har du nylig byttet arbeidsgiver? Da er det viktig å holde NF oppdatert, slik at vi får oppdatert våre medlemssystemer. 

16. desember 2022

Varsle ising under flyging

En rekke små-skalerte fenomener som klar-luft-turbulens, hagl-soner eller ising under flyging er det stadig vanskelig å varsle. Prosessene som leder til nevnte fenomener forløper hurtig og er meget begrenset i luftrommet. I rom og tid lite differensierte varsler kan lett gjelde store luftvolum uten ising. Differensieres sterkt, risikeres ikke å dekke rommet ising opptrer i.