Skip to main content
19. oktober 2022
Et nasjonalt forbud vil neppe stoppe de som i dag flyr droner ulovlig.

Dronesituasjonen

Den siste tiden har det kommet mange meldinger om observasjoner av ukjente droner ved lufthavner, oljeplattformer og kraftanlegg i Norge.  Dette rapporteres også fra våre medlemmer. Norsk Flygerforbund er bekymret for sikkerhetssituasjonen, og vi følger situasjonen tett. Norsk Flygerforbund organiserer piloter i både bemannet og ubemannet luftfart.

-Norsk Flygerforbund er bekymret for sikkerhetssituasjonen og ukontrollert bruk av droner, men mener likevel at det i den nåværende situasjonen ikke bør innføres et generelt nasjonalt droneforbud. Et forbud vil også ramme den seriøse delen av dronevirksomheten. Det viktige er at regulering og tilsyn av droner har samme standard som resten av luftfarten, og sees som en integrert del av luftfartsindustrien, sier forbundsleder Aleksander Wasland.

-Et nasjonalt forbud vil neppe stoppe de som i dag flyr droner ulovlig. Vi har tillit til at myndighetene løpende vurderer sikkerhetssituasjonen, og heller vurderer å innføre utvidelser eller etablering av restriksjonsområder, sier Wasland.

Siste nyheter:

15. april 2024

Vi trenger din hjelp!

Snart er det den internasjonale pilotdagen, og det har vi lyst til å markere!

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

11. april 2024

Økt bekymring om PBN - EASA varsler gjennomgang av regelverk

Luftfarten i Europa har blitt rammet av flere og mer omfattende GPS-forstyrrelser de siste årene, og det er usikkerhet om tekniske og økonomiske spørsmål rundt overgangen til PBN. EASA vil nå vurdere PBN-regelverket på nytt.