Skip to main content
31. mars 2023
Foto: Greg Montani / Pixabay

"Contact ERCAN, 126,7". Hva gjør vi?

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Kypros er en vakker destinasjon, men veien inn kan forløpe seg litt spesielt. Flere har mer eller mindre frivillig stiftet bekjentskap med "ERCAN Advisory Area", og nå kommer IFALPA med sine anbefalinger til piloter som skal fly til og fra Kypros.

Til tross for at ERCAN Advisory Area mellom Ankara FIR og Nikosia FIR ikke er anerkjent av ICAO, blir flygere som passerer i området bedt om å kontakte ERCAN. 

Denne sektoren ble opprettet i 1974 for å gi trafikkstyring av trafikken, tross manglende samarbeid med andre tilstøtende land. Resultatet er at ERCAN gjennom flere år har gitt klareringer til fly som ikke er koordinert med relle trafikksektorer rundt, som eksempelvis Beirut og Damaskus.

(Artikkelen fortsetter under)

ERCAN

IFALPA kommenterer også at det heller ikke er noen direkte kommunikasjon mellom Ankara Area Control Center (ACC) og Nikosia ACC for å koordinere trafikken som passerer mellom dem.

Klareringer som gis av ERCAN kan utgjøre en trussel for flysikkerheten, og ifølge IFALPA er det flest hendelser som involverer flybesetninger som ikke flyr i dette luftrommet på jevnlig basis.

IFALPA har nå publisert et skriv som tar for seg anbefalte prosedyrer når man flyr gjennom ERCAN Advisory Area. Blant annet anbefaler de å ha kontinuerlig kontakt med Nikosia ACC når man flyr gjennom den nordlige sektoren til Nikosia. Man kan imidlertid kontakte Ercan for informasjon, men klareringer som gis av ERCAN skal aldri aksepteres med mindre de er godkjent av Nikosia ACC.

Siste nyheter:

16. februar 2024

Politisk påvirkning nytter!

I mai 2023 kunne vi melde om at vi hadde fått fullt gjennomslag om å styrke Luftfartstilsynet ved at regjeringen bevilget midler til to nye, øremerkede stillinger for å følge opp arbeidsmiljøet hos flygende. Disse er nå i ferd med å komme på plass.

09. februar 2024

Styrket nordisk samarbeid

Et tett samarbeid mellom de nordiske landene er viktig for å sikre våre interesser på den internasjonale scenen. Denne uken kom vi enda litt tettere på hverandre.

20. januar 2024

Hvordan rekruttere flere kvinner til flygeryrket?

Det var ett av spørsmålene som ble diskutert på vårt aller første møte i regi av Female Pilot Working Group.