Skip to main content
22. mai 2012

Bryr ikke flyselskapene seg om fatigue?

Skrevet av: Harald Roer

Flyselskapene utøver nå et sterkt kommersielt press for å få EASA til innføre nye arbeidstidsregler som er stikk i strid med hva fatigue-ekspertene anbefaler i sine rapporter.

Forrige ukes møte i EASA sin «FTL review group», hvor både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene er representert, endte derfor i dyp uenighet bare to dager etter at 350 piloter og kabinansatte demonstrerte i Köln for å sikre et vitenskapelig basert regelverk. Ekspertene er skremt.Alle norske flyselskaper, piloter og kabinansatte er representert i EASA sin «FTL review group» (populært kalt OPS-055) gjennom sine arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. 15. og 16. mai var de samlet i Köln for å gjennomgå og diskutere de høringssvar som var kommet inn i andre høringsrunde av nye FTL. Resultatet av møtet var nedslående og viser med all tydeligelighet at våre nye arbeids- og hviletidsbestemmelser er i ferd med å få en utforming tilpasset kommersielle vilkår fremfor et regelverk hvor målet er å høyne flysikkerheten og redusere faren for fatigue.

– Det var tydelig at agendaen for disse to møtedagene var kapret av flyselskapene som prøver å presse EASA til unngå mange av de foreslåtte mekanismene som skal beskytte crew mot fatigue», uttalte ECA generalsekretær Philip von Schöppenthau etter møtet.

I en felles uttalelse etter møtet erklærte ECA og ETF: «Vi hadde håpet at EASA, i dette siste møte om FTL og fatigue, ville vise en forbedring og hensynta vitenskapelige innspill og sikkerhetsmessige hensyn på det allerede kontroversielle lovforslaget. I stedet skjedde det motsatte og vi var vitne til en felles innsats fra flyselskapene som vil medføre svekket flysikkerhet da de er mest opptatt av å kutte sine kostnader. Som europeiske piloter og kabinansatte har vi et profesjonelt ansvar å sørge for god sikkerhet i vår bransje, og ikke minst sørge for sikkerheten til våre passasjerer. Vær trygg – vi vil fortsatt kjempe kampen.«.

Les ECA og ETF sin felles pressemelding her: http://www.eurocockpit.be/stories/20120521/airlines-undermine-eu-air-crew-fatigue-safeguards.

Torsdag 24. mai vil NF delta på et arbeids- og koordineringsmøte hos ECA hvor FTL og den seneste utviklingen skal diskuteres samt videre planer legges. Det som er allerede er klart er at arbeidet vil forsterkes og intensiveres, for vi kan rett og slett ikke akseptere at EASA ikke fullt ut tar hensyn til de medisinske og vitenskapelige anbefalinger som foreligger.

Forsinket fremdrift
Det ser også ut til at den videre prosessen med FTL i EASA og EU-systemet blir forsinket. EASA skulle opprinnelig ha kommet med endelige lovutkast i juni 2012, men de siste signaler tyder på at det blir utsatt og i stedet vil komme i september. Deretter forventes det at EU vedtar regelverket sent 2012/tidlig 2013 og at det kan settes ut i live i juli 2013. Opprinnelig plan var april 2013.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.