Skip to main content
14. juli 2015

Birdstrikes – en økende trend

Skrevet av: NF

Sommeren er høysesong for birdstrikes. I fjor kolliderte fugl og fly hele 704 ganger. Det er det høyeste tallet Luftfarttilsynet har registrert siden 2007, da den systematiske rapporteringen for slike hendelser startet. 

NF er representert i Local Runway Safety Team på de større flyplassene, og her er fugleproblematikken en del av agendaen. Trondheim luvthavn, Værnes har nå et drøyt års erfaring med fugleradar og flygeledere ser den som et nyttig verktøy. Allikevel er særlig gåsetrekkene på Værnes ansett for å være en trussel mot flysikkerheten og noe det trengs tiltak mot.

Luftfartstilsynets tall og grafiske fremstilling

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.