Skip to main content
15. februar 2021

Bekymret for sårbarheten i GNSS-systemene

Skrevet av: Simen Follesø Røiseland

Økt avhengighet av globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS) gir også økt sårbarhet. Derfor har flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund et løpende fokus på å gjøre tjenestene så sikre som mulig.

GNSS spiller en avgjørende rolle i luften. Både gjennom posisjonsbestemmelse, navigasjon og nøyaktig tid. I Norge er GPS det mest brukte GNSS-systemet, som gjennom ulike systemer har dekning mer eller mindre over hele verden. Det gir store gevinster både for miljøet og økonomien fordi systemet gjør det mulig å fly mer direkte ruter. Et uttalt mål er at majoriteten av instrumentprosedyrer skal være basert på GNSS innen juni 2030.

Parallelt med dette, fjernes stadig flere navigasjonsstasjoner på bakken. Det betyr at det stilles økte krav til tilgjengeligheten til GNSS.

– Denne gjennomgripende sårbarheten gjelder større deler av vårt digitaliserte samfunn. Særlig er GNSS-basert tidssynkronisering viktig for nødnett, mobilkommunikasjon, helsevesen, kraftforsyning, øvrig samferdsel, finans, med mer, sier leder Sindre Hilstad i ATS-seksjonen i flysikkerhetskomiteen.

Hans seksjon jobber med air traffic services (ATS), og har hatt fokus på dette temaet i flere år.

For de siste årene har det vært flere tilfeller av såkalt «jamming» og forstyrrelser av GNSS-signaler. I desember 2019 kom rapporten (Rapport fra arbeidsgruppen GNSS/GPS-forstyrrelser innen luftfart (regjeringen.no)) fra en arbeidsgruppe som jobbet med forstyrrelser av GPS-signalene i Norge. I rapporten skriver de at det er viktig med åpenhet og bevisstgjøring om utfordringene.

– Det må utvikles og etableres en balanse mellom bruk av moderne og digitalisert teknologi og forståelse av sårbarheten som følger med de systemer som blir helt dominerende innenfor kritisk infrastruktur for luftfarten. Ved utvikling og design av nye løsninger for luftfarten må sårbarhet og forebygging få en bedre plass, skriver de.

Etter at rapporten kom ut, har det fortsatt vært hendelser hvor signalene har blitt forstyrret, og flere har pekt mot russisk aktivitet som en mulig årsak. Samtidig har Eurocontrol gjort grundige vurderinger og kommet med anbefalinger for en reversering til konvensjonelle prosedyrer ved bortfall av GNSS.

– Økt bruk av GNSS har åpnet for innsparinger ved nedleggelser av mange bakkebaserte navigasjonsanlegg. EU har likevel gjennom forordning (EU) 2018/1048 forskriftsfestet krav til at konvensjonelle systemer for kommunikasjon, navigasjon og luftromsovervåkning må videreføres i den grad som trengs for at flysikringstjenester skal fungere ved forstyrrelser eller bortfall av GNSS, sier Hilstad.

Siste nyheter:

05. desember 2023

Ny dokumentar avslører fryktkulturen i europeisk luftfart

Piloter og ansatte tør ikke snakke åpent om sikkerhetsrisikoer i europeiske flyselskaper, i frykt for konsekvenser. Nå kaster en ny dokumentar nytt lys over rovdrift på ansatte, en fryktkultur i luftfarten, og et EASA som sitter stille og ser på.

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.