Skip to main content
05. juni 2023
Christian Laulund (i midten) sammen med de 18 deltakerne som deltar på kurset.

Årets første kurs for tillitsvalgte godt igang

Skrevet av: Endre Antonsen

18 deltagere fra hele bransjen er samlet på Hamar, til tre intensive og lærerike dager om rollen som tillitsvalgt.

- Det er gledelig å se en så variert gruppe med deltagere nok en gang, med flygere på både fixed wing og rotor wing, erfarne arbeidstakere og lovende pilotstudenter. Dette er nærmest hele bredden av norsk luftfart samlet i et og samme rom, sier en fornøyd Christian Laulund.

Sammen med assisterende instruktør Endre Antonsen har han utarbeidet en tillitsvalgtskolering spesialtilpasset til flygere. 

- Luftfarten er på en del områder unntatt fra sentrale deler av lovgivningen, og vi har derfor erfart at våre tillitsvalgte er avhengig av å gå et kurs hvor man fanger opp disse unntakene. Tilbakemeldingene fra de forrige kursene har vært gode, men vi jobber hele tiden med å utvikle og forbedre kurset, sier Laulund.

Norsk Flygerforbund jobber med langsiktige målsetninger for sin tillitsvalgtutdanning, og gjennomfører like kurs for både pilotstudenter og ferdigutdannede piloter. Hensikten er å styrke dagens tillitsvalgte, samtidig som man utdanner fremtidens flygere. Målet er at disse får den nødvendige kompetansen for å kunne ta på seg verv i både foreninger, forbund og nasjonale og internasjonale samarbeidsorganisasjoner.

Siste nyheter:

16. februar 2024

Politisk påvirkning nytter!

I mai 2023 kunne vi melde om at vi hadde fått fullt gjennomslag om å styrke Luftfartstilsynet ved at regjeringen bevilget midler til to nye, øremerkede stillinger for å følge opp arbeidsmiljøet hos flygende. Disse er nå i ferd med å komme på plass.

09. februar 2024

Styrket nordisk samarbeid

Et tett samarbeid mellom de nordiske landene er viktig for å sikre våre interesser på den internasjonale scenen. Denne uken kom vi enda litt tettere på hverandre.

20. januar 2024

Hvordan rekruttere flere kvinner til flygeryrket?

Det var ett av spørsmålene som ble diskutert på vårt aller første møte i regi av Female Pilot Working Group.