Skip to main content
17. august 2021
Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund. Foto: Pierluca Taranta

Arendalsuka: Vil ha mer rettferdig konkurranse i luftfarten

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

Fagbevegelsen, flyselskapene og samferdselspolitikere satte hverandre i stevne under Arendalsuka, der LO og Norsk Flygerforbund arrangerte debatt om fremtidens luftfart etter pandemien.

Alle debattdeltagerne var samstemte i at en luftfart i endring må bygge på rettferdig konkurranse på like vilkår.

Koronapandemien kaster fortsatt lange skygger over luftfarten. Norgessjef Kjetil Håbjørg sier at SAS er usikker på utviklingen utover høsten, og at de tror at det tar lang tid før luftfarten kommer tilbake til normalen.

I diskusjon om utfordringene for arbeidstakerne i luftfarten sa Håbjørg at han synes den skandinaviske modellen fungerer godt.

- Vi ønsker skandinaviske løsninger og skandinaviske ansatte på skandinaviske vilkår, sa han til en koronafullsatt bankgård i Arendal.

På spørsmål fra debattleder om SAS vil re-ansette oppsagte skandinaviske medarbeidere når luftfarten tar seg opp, eller om de vil finne måter å ansatte billigere arbeidstagere fra andre land på, sa Håbjørg at selskapet vil ha tilbake de som har vært ansatt i SAS.

- Dette er en helt tydelig melding fra SAS-ledelsen som forplikter, og som vi forventer vil bli fulgt opp når SAS øker produksjonen og igjen ansetter folk, sier forbundsleder Yngve Carlsen.

Vil snu retningen i luftfart

Tonje Wikstrøm Frislid, adm.dir. i nykommeren Flyr, sier at selskapet vil snu retningen i luftfart, og møte konkurransen med et attraktivt nettverk, bærekraftige fly og enkle, fleksible løsninger.

- Vi vil vekk fra en luftfart basert på bemanningsselskap, og bygge på den norske modellen, sier hun.

Hun sier at det nyetablerte flyselskapet har blitt tatt godt imot, men understreker at det vil ta tid å bygge seg opp.

- Markedet er i endring, og vi har en plass i det norske markedet – så lenge vi får konkurrere på like vilkår, sier Wikstrøm Frislid.

Flyr-sjefen understreker også at noe av det viktigste selskapet gjør er å ta vare på menneskene i selskapet.

Hyller Widerøe-ansatte

Widerøe-sjef Stein Nilsen har i perioder av pandemien ledet Europas største flyselskap.

Han legger ikke skjul på at det har vært svært krevende også for Widerøe, men at de nå flyr for fullt. Han hyller sine ansatte som har stilt opp for selskapet, og på frivillig basis tatt et kollektivt løft som har reddet selskapet gjennom pandemien.

- Redningen for Widerøe har vært en god dialog med våre ansatte. Våre medarbeidere har stilt opp for selskapet på en enestående måte, sier Nilsen.

Kritiserer regjeringen

Forbundsleder Yngve Carlsen, som representerte LOs luftfartsansatte i debatten, understreket at situasjonen har vært svært tøff, og at luftfarten er i en svært krevende konkurransesituasjon. Han kritiserer regjeringen for at mangel på en overordnet luftfartsstrategi har hindret målrettede tiltak for luftfarten.

- Luftfart er eksempelvis den eneste næringen som ikke har fått en krone i kontantkompensasjon til tross for at næringen er blant de som er aller hardest rammet av koronapandemien, sa Carlsen.

Statssekretær Anders Tyvand i Samferdselsdepartementet mente imidlertid at regjeringen har gitt mye til luftfart ved å sørge for å holde lufthavner åpne, kjøpe flyruter og gi overføringer til Avinor. Han viste også til at regjeringen nå er i gang med å utvikle en luftfartsstrategi.

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson, Sverre Myrli var tydelig på at en ny Arbeiderparti-ledet regjering vil ha en storrengjøring i arbeidslivspolitikken. Det vil også ha stor betydning for luftfarten.

- Luftfart handler også om transportpolitikk, næringspolitikk og distriktspolitikk. Norge kan ikke fungere uten luftfart. Derfor må vi slå ring rundt luftfarten, sa han.

Myrli vil også sikre større forutsigbarhet for bransjen. Han viste blant annet til

at flypassasjeravgiften, som ble innført uten forvarsel, er et eksempel på dette. 

- Det er veldig skadelig for en bransje å få en avgift som ingen andre har, sa Myrli.

Advarer anbudspraksis på kortbanenettet

Carlsen rettet også kritikk mot regjeringen for å ha innført en ny praksis på anbud på kortbanenettet.

- Ved anbud er innleie forbudt. Det bærende prinsippet er at operatøren som gir anbudet er den som faktisk gjennomfører flygningene. Ved at regjeringen har åpnet opp for at en anbudsoperatør kan gi et tilbud som blir driftet av et litauisk datterselskap, hvor de ansatte er ansatt på litauiske vilkår, omgår de innleie. Dette er en helt ny praksis fra regjeringen, som setter norske arbeidsplasser i luftfarten i fare - og at forbudet mot wet-lease settes i fare.  Det vil kunne tvinge Stein Nilsen og Widerøe til å etablere et Widrovski i Litauen for i det hele tatt være i stand til å møte konkurranse fra utenlandske aktører, sa Carlsen.

Han fikk full støtte fra Stein Nilsen i Widerøe.

- Jeg er helt uenig i at det ikke er en endring i regjeringens praksis, sa Nilsen.  

På kritikk fra LO og Norsk Flygerforbund om at norske myndigheter for lite flinke til å bruke handlingsrommet i EØS-avtalen avviste Tyvand dette. 

- Vi er ikke det. Vi legger ikke føringer på hvordan et selskap organiserer seg. De kan inngå kontrakter sammen, men vi kan si nei til wet-lease.

Arbeiderpartiet og flyselskapene ga også uttrykk for stor bekymring for Avinors finansielle og økonomiske utfordringer.

- Å sikre Avinor-modellen og Avinors posisjon vil være en viktig prioritet for fremover, avsluttet Myrli. 

Siste nyheter:

13. juni 2024

Dette er det nye styret i Norsk Flygerforbund

Et enstemmig årsmøte stemte inn det nye styret.

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!