Skip to main content
03. desember 2019

Arbeidstakerrettigheter kan bli satt som betingelse for å få fly

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

Det regjeringsoppnevnte Luftfartsutvalget anbefaler at arbeidsrettslige regler bør bli en betingelse for å ha driftslisens. – Svært radikalt og fremtidsrettet, sier en svært fornøyd Yngve Carlsen, som har representert LO i utvalget.

Tirsdag 3. desember ble Luftfartsutvalgets rapport, «Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring», endelig overrakt samferdselsminister Jon Georg Dale fra utvalgsleder Sverre Quale. 

LO aktiv pådriver

LO har vært en aktiv pådriver og har presset på siden våren 2016 for å få en helhetlig offentlig utredning av norsk luftfart. 

- Vi er svært fornøyd med at samferdselsministeren lyttet til oss, satte ned et luftfartsutvalg – og at denne rapporten nå foreligger, sier Yngve Carlsen, som har representert LO i utvalget. 

Carlsen er godt fornøyd med at et enstemmig utvalg sier at man må vurdere om arbeidsrettslige regler må bli en betingelse for å få og opprettholde driftslisen (AOC). Dette for å sikre arbeidstakernes rettigheter og like konkurransevilkår i en tid med stadig sterkere internasjonal konkurranse og sosial dumping. 

- Dermed skal ikke bare rene sikkerhetsmessige krav ligger til grunn. Vi har fått gjennomslag for at arbeidsrettslige forhold skal være er en del av flysikkerheten. Dette er et svært radikalt og fremtidsrettet grep, sier Yngve Carlsen.  

Utredet globalisering

Utvalget har også sett på hvordan globaliseringen har påvirket det innenlandske luftfartsmarkedet, og hvordan konkurransen fungerer på innlandsrutene. Utvalget har også vurdert hvilke konsekvenser liberalisering og fremvekst av lavprisselskap har hatt for arbeidstakerne i luftfarten. 

- Hvis vi ikke får en strategi for luftfarten så risikerer vi at økende internasjonal konkurranse kan svekke sikkerheten i lufta og på bakken, og ikke minst undergrave norske arbeidsplasser og næringsliv i hele landet. Derfor er det gledelig at vi nå har fått konkrete anbefalinger som skal sikre rettferdig konkurranse og arbeidsvilkår, sier Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder i LO og leder i LO Luftfart. 

I tillegg har utvalget vurdert hvordan nye organisasjonsmodeller har påvirket flysikkerheten, og hvordan rammebetingelsene for luftfarten bør utformes for å få en mer klimavennlig luftfart. 

Forventer nasjonal luftfartsstrategi

Statsråd Jon Georg Dale (FrP) understreket at luftfarten er en svært viktig næring for Norge, og lovet å gå nøye igjennom utvalgets konklusjoner, for så å sette i gang en høringsrunde. 

- Jeg forventer at samferdselsministeren etter høringsrunden vil utarbeide forslag til en nasjonal luftfartsstrategi, som legges frem for våre folkevalgte i form av en stortingsmelding. Luftfarten er en viktig næring som fortjener en grundig politisk behandling, sier Peggy Hessen Følsvik. 

Les Luftfartsutvalgets NOU sin helhet her.

Siste nyheter:

05. desember 2023

Ny dokumentar avslører fryktkulturen i europeisk luftfart

Piloter og ansatte tør ikke snakke åpent om sikkerhetsrisikoer i europeiske flyselskaper, i frykt for konsekvenser. Nå kaster en ny dokumentar nytt lys over rovdrift på ansatte, en fryktkultur i luftfarten, og et EASA som sitter stille og ser på.

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.