03. desember 2019

Arbeidstakerrettigheter kan bli satt som betingelse for å få fly

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

Det regjeringsoppnevnte Luftfartsutvalget anbefaler at arbeidsrettslige regler bør bli en betingelse for å ha driftslisens. – Svært radikalt og fremtidsrettet, sier en svært fornøyd Yngve Carlsen, som har representert LO i utvalget.

Tirsdag 3. desember ble Luftfartsutvalgets rapport, «Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring», endelig overrakt samferdselsminister Jon Georg Dale fra utvalgsleder Sverre Quale. 

LO aktiv pådriver

LO har vært en aktiv pådriver og har presset på siden våren 2016 for å få en helhetlig offentlig utredning av norsk luftfart. 

- Vi er svært fornøyd med at samferdselsministeren lyttet til oss, satte ned et luftfartsutvalg – og at denne rapporten nå foreligger, sier Yngve Carlsen, som har representert LO i utvalget. 

Carlsen er godt fornøyd med at et enstemmig utvalg sier at man må vurdere om arbeidsrettslige regler må bli en betingelse for å få og opprettholde driftslisen (AOC). Dette for å sikre arbeidstakernes rettigheter og like konkurransevilkår i en tid med stadig sterkere internasjonal konkurranse og sosial dumping. 

- Dermed skal ikke bare rene sikkerhetsmessige krav ligger til grunn. Vi har fått gjennomslag for at arbeidsrettslige forhold skal være er en del av flysikkerheten. Dette er et svært radikalt og fremtidsrettet grep, sier Yngve Carlsen.  

Utredet globalisering

Utvalget har også sett på hvordan globaliseringen har påvirket det innenlandske luftfartsmarkedet, og hvordan konkurransen fungerer på innlandsrutene. Utvalget har også vurdert hvilke konsekvenser liberalisering og fremvekst av lavprisselskap har hatt for arbeidstakerne i luftfarten. 

- Hvis vi ikke får en strategi for luftfarten så risikerer vi at økende internasjonal konkurranse kan svekke sikkerheten i lufta og på bakken, og ikke minst undergrave norske arbeidsplasser og næringsliv i hele landet. Derfor er det gledelig at vi nå har fått konkrete anbefalinger som skal sikre rettferdig konkurranse og arbeidsvilkår, sier Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder i LO og leder i LO Luftfart. 

I tillegg har utvalget vurdert hvordan nye organisasjonsmodeller har påvirket flysikkerheten, og hvordan rammebetingelsene for luftfarten bør utformes for å få en mer klimavennlig luftfart. 

Forventer nasjonal luftfartsstrategi

Statsråd Jon Georg Dale (FrP) understreket at luftfarten er en svært viktig næring for Norge, og lovet å gå nøye igjennom utvalgets konklusjoner, for så å sette i gang en høringsrunde. 

- Jeg forventer at samferdselsministeren etter høringsrunden vil utarbeide forslag til en nasjonal luftfartsstrategi, som legges frem for våre folkevalgte i form av en stortingsmelding. Luftfarten er en viktig næring som fortjener en grundig politisk behandling, sier Peggy Hessen Følsvik. 

Les Luftfartsutvalgets NOU sin helhet her.

Siste nyheter:

18. januar 2022

Tenk pensjon - LOfavør Egen pensjonskonto

Ifjor ble det innført nye pensjonsregler for innskuddspensjon. Med mindre du tar et aktivt valg samles din pensjon fra private aktører på en konto hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør. 

12. januar 2022

5G-nettets påvirkning på flysikkerhet - FAA med informasjonsside

Ny teknologi betyr potensielt nye sikkerhetsutfordringer. Derfor følger ATS-seksjonen under forbundets Flysikkerhetskomité (FSIK) utviklingen og innføringen av 5G-nettet tett.

06. januar 2022

LOfavør Boliglån - oppdaterte priser

SpareBank 1 Østlandet endret i går sine priser på LOfavør Boliglån etter rentejusteringen fra Norges Bank i desember.