Skip to main content
03. desember 2019

Arbeidstakerrettigheter kan bli satt som betingelse for å få fly

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

Det regjeringsoppnevnte Luftfartsutvalget anbefaler at arbeidsrettslige regler bør bli en betingelse for å ha driftslisens. – Svært radikalt og fremtidsrettet, sier en svært fornøyd Yngve Carlsen, som har representert LO i utvalget.

Tirsdag 3. desember ble Luftfartsutvalgets rapport, «Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring», endelig overrakt samferdselsminister Jon Georg Dale fra utvalgsleder Sverre Quale. 

LO aktiv pådriver

LO har vært en aktiv pådriver og har presset på siden våren 2016 for å få en helhetlig offentlig utredning av norsk luftfart. 

- Vi er svært fornøyd med at samferdselsministeren lyttet til oss, satte ned et luftfartsutvalg – og at denne rapporten nå foreligger, sier Yngve Carlsen, som har representert LO i utvalget. 

Carlsen er godt fornøyd med at et enstemmig utvalg sier at man må vurdere om arbeidsrettslige regler må bli en betingelse for å få og opprettholde driftslisen (AOC). Dette for å sikre arbeidstakernes rettigheter og like konkurransevilkår i en tid med stadig sterkere internasjonal konkurranse og sosial dumping. 

- Dermed skal ikke bare rene sikkerhetsmessige krav ligger til grunn. Vi har fått gjennomslag for at arbeidsrettslige forhold skal være er en del av flysikkerheten. Dette er et svært radikalt og fremtidsrettet grep, sier Yngve Carlsen.  

Utredet globalisering

Utvalget har også sett på hvordan globaliseringen har påvirket det innenlandske luftfartsmarkedet, og hvordan konkurransen fungerer på innlandsrutene. Utvalget har også vurdert hvilke konsekvenser liberalisering og fremvekst av lavprisselskap har hatt for arbeidstakerne i luftfarten. 

- Hvis vi ikke får en strategi for luftfarten så risikerer vi at økende internasjonal konkurranse kan svekke sikkerheten i lufta og på bakken, og ikke minst undergrave norske arbeidsplasser og næringsliv i hele landet. Derfor er det gledelig at vi nå har fått konkrete anbefalinger som skal sikre rettferdig konkurranse og arbeidsvilkår, sier Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder i LO og leder i LO Luftfart. 

I tillegg har utvalget vurdert hvordan nye organisasjonsmodeller har påvirket flysikkerheten, og hvordan rammebetingelsene for luftfarten bør utformes for å få en mer klimavennlig luftfart. 

Forventer nasjonal luftfartsstrategi

Statsråd Jon Georg Dale (FrP) understreket at luftfarten er en svært viktig næring for Norge, og lovet å gå nøye igjennom utvalgets konklusjoner, for så å sette i gang en høringsrunde. 

- Jeg forventer at samferdselsministeren etter høringsrunden vil utarbeide forslag til en nasjonal luftfartsstrategi, som legges frem for våre folkevalgte i form av en stortingsmelding. Luftfarten er en viktig næring som fortjener en grundig politisk behandling, sier Peggy Hessen Følsvik. 

Les Luftfartsutvalgets NOU sin helhet her.

Siste nyheter:

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!

14. mai 2024

Luftfartens fremtid samlet i Arendal

Den andre etappen på årets roadshow ble nok en suksess, takket være solid innsats fra medlemsforeningene våre i Arendal og et sterkt NF-team.