Skip to main content
17. april 2023
Leder Peggy Hessen Følsvik i LO. Foto: Jan-Erik Østlie/LO Media

23.000 LO-organiserte går ut i streik: - Vi forventer reallønnsvekst

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Fra i dag går om lag 23.000 organiserte i LO i streik etter at NHO avviste kravet om reallønnsvekst for norske arbeidstakere. Dette betyr det for deg som er LO-medlem gjennom Norsk Flygerforbund.

Etter bruddet i forhandlingene er landets første streik i et mellomoppgjør i moderne tid et faktum. Tusenvis av arbeidstakere legger ned sitt arbeid fra mandag morgen klokken seks.

- Denne streiken er ene og alene NHOs ansvar. Vårt hovedkrav var økt kjøpekraft for alle våre medlemmer. Det var NHO ikke villig til å innfri. Topplederne har bevilget seg store lønnstillegg, men velger å avspise norske arbeidstakere med smuler, sier Peggy Hessen Følsvik.

Til tross for at flere tusen arbeidstakere nå blir tatt ut i streik, får ikke det noen direkte konsekvenser for medlemmer i Norsk Flygerforbund. Tross medlemskap i LO, har ikke medlemsforeningene tariffavtaler som nå forhandles mellom LO og NHO. I stedet har medlemsforeningene i NF bedriftsavtaler som innebærer at avtalen utelukkende gjelder mellom den enkelte arbeidsgiver og den enkelte forening, og ikke flygerne som yrkesgruppe. For tariffavtalene i LO er dette oppgjøret et mellomoppgjør, som betyr at det kun forhandles om lønn. For kollektivavtalene i Norsk Flygerforbund er det imidlertid en normal forhandling hvor alle elementene i avtalen kan komme opp til diskusjon, ikke bare lønn.

Aleksander Wasland er klar på at forhandlingene mellom LO og NHO likevel kan få betydning for de kommende forhandlingene, blant annet med Widerøe denne uken.

- Vi i Norsk Flygerforbund har samme forventninger som LO og resten av norske arbeidstakere om reallønnsvekst, sier han.

Han understreker at flygere ble spesielt hardt rammet under pandemien i 2020, og yrkesgruppen sto overfor massive permitteringer og oppsigelser. Flere pilotforeninger innrømte betydelige lønnskutt for å bidra til å holde egen arbeidsgiver på vingene.

- Flygerne har vist et stort engasjement for å hjelpe egne arbeidsgivere gjennom en pandemi som utvilsomt var en tøff periode. Både økonomisk, men ikke minst traff den de ansatte hardt, som måtte betale en høy pris i form av oppsigelser, lønnsnedgang og tøffere arbeidsbelastning. Nå ser vi at trafikken er tilbake omtrent hvor den var før pandemien, billettprisene øker i takt med inntjeningen. Nå er det arbeidstakernes tur til å få betalt for det de har ofret de siste årene, understreker Wasland.

Forhandlingene mellom Widerøe og pilotforeningen WFF fortsetter denne uken etter at det ble brudd i de lokale forhandlingene. I denne neste fasen deltar også Norsk Flygerforbund og NHO for å hjelpe partene mot en enighet.

Siste nyheter:

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

14. mars 2024

Endelig blir det rettferdig konkurranse i luften

Etter iherdig innsats fra Norsk Flygerforbund over flere år, har endelig Luftfartstilsynet felt en knusende dom mot DAT. Nå er det klart at staten har bidratt til å finansiere arbeidslivsbrudd og sosial dumping med anbudstildelingene.

14. mars 2024

Flyuhell og flyulykker definerer agendaen for Flysikkerhetskomiteen

Luftfartsbransjen ble rammet tirsdag 27. februar, da en Sikorsky S-92A fra Bristow havarerte utenfor Sotra ved Bergen. Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen deler sine refleksjoner etter ulykken.