Skip to main content
18. mai 2021
Ti millioner kroner er satt av til å øke kompetansen innenfor norsk luftfart.

10 millioner kroner til kompetanseheving

Skrevet av: Simen Follesø Røiseland

Til tross for manglende kompensasjonsordning for luftfarten i forrige uke, kommer det også gode nyheter fra regjeringen. Ti millioner kroner skal sikre et kompetanseløft for luftfarten.

LO, LO Luftfart og Norsk Flygerforbund har vært bidragsytere for å få på plass løsningen, og tok tidlig initiativ til å få dette på plass. Et godt samarbeid med NHO og flyselskapene illustrerer godt hvordan trepartssamarbeidet kan komme alle til gode.

– Representanter fra luftfarten skal definere hvilke opplæringsbehov luftfarten har og velge hvilken utdanning og opplæring som skal inngå i kompetanseløftet. Midlene kan benyttes både til utvikling og drift av nye tilbud, og til å gi flere deltakere plass i eksisterende tilbud, står det i revidert nasjonalbudsjett.

Det blir nå jobbet videre med konkrete tiltak midlene skal gå til. I første omgang gjelder ordningen kun for ett år, men når det først er inne i nasjonalbudsjettet, er det ofte krevende å ta den ut igjen. Tidligere erfaringer med liknende ordninger har vist at ettårige ordninger gjerne utvides til tre år.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.