18. mai 2021
Ti millioner kroner er satt av til å øke kompetansen innenfor norsk luftfart.

10 millioner kroner til kompetanseheving

Skrevet av: Simen Follesø Røiseland

Til tross for manglende kompensasjonsordning for luftfarten i forrige uke, kommer det også gode nyheter fra regjeringen. Ti millioner kroner skal sikre et kompetanseløft for luftfarten.

LO, LO Luftfart og Norsk Flygerforbund har vært bidragsytere for å få på plass løsningen, og tok tidlig initiativ til å få dette på plass. Et godt samarbeid med NHO og flyselskapene illustrerer godt hvordan trepartssamarbeidet kan komme alle til gode.

– Representanter fra luftfarten skal definere hvilke opplæringsbehov luftfarten har og velge hvilken utdanning og opplæring som skal inngå i kompetanseløftet. Midlene kan benyttes både til utvikling og drift av nye tilbud, og til å gi flere deltakere plass i eksisterende tilbud, står det i revidert nasjonalbudsjett.

Det blir nå jobbet videre med konkrete tiltak midlene skal gå til. I første omgang gjelder ordningen kun for ett år, men når det først er inne i nasjonalbudsjettet, er det ofte krevende å ta den ut igjen. Tidligere erfaringer med liknende ordninger har vist at ettårige ordninger gjerne utvides til tre år.

Siste nyheter:

23. november 2021

Den tragiske flyulykken ved Larvik

Norsk Flygerforbund har med stor sorg mottatt beskjed om at tre personer, en flyinstruktør og to elever, er omkommet i flyulykken ved Larvik. Det norske luftfartsmiljøet er lite, og ulykken berører oss alle sterkt. Våre tanker går nå først og fremst til pårørende - og studenter og kolleger ved Pilot flyskole.

22. november 2021

Enige om «grunnloven» for arbeidslivet

Hovedavtalen mellom LO og NHO videreføres for fire nye år, med noen viktige korreksjoner. 

22. november 2021

Jul og nyttår er høytid for brann - pass på at du er forsikret!

I tiden mellom jul og nyttår er det over 50 % flere branner enn resten av året.