Skip to main content
24. september 2021
Sverre Myrli (AP) er gjest i denne episoden av podcasten. Fotografer: Bernt Sønvinsen / AP og Erlend Remmen.

Ny regjering - ny luftfartspolitikk?

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Hva kan vi forvente av norsk samferdselspolitikk de neste fire årene?

Flere medier har lansert Sverre Myrli (AP) som en aktuell arvtaker som samferdselsminister. Uansett utfall, er han transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, som etter alt å dømme får en hånd på rattet i samferdselspolitikken de neste årene. Kommer staten til å kjøpe seg opp i SAS? Og hvordan skal man sikre rettferdig konkurranse på anbudsrutene? Og hva med arbeidsplassene?

I denne episoden handler det om luftfartspolitikken de neste fire årene.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.