Skip to main content
01. juli 2021
Foto: Ivars Utināns/UnSplash

Wet-lease på anbudsruter

Norsk Flygerforbund har lenge jobbet med problemstillinger på FOT-nettet. Blant annet har vi hatt et stort fokus på å unngå urettferdig konkurranse ved bruk av wet lease og billig, innleid arbeidskraft.

Vi ønsker konkurranse velkommen, men vi er opptatte av at det må skje på like vilkår. Derfor har vi flere ganger poengtert ovenfor Samferdselsdepartementet hvorfor det ikke er rettferdig konkurranse når operatører vinner anbudsruter med tilbud som baserer seg på billig, innleid arbeidskraft fra andre land.

Sommeren 2021 ble det kjent at den danske operatøren DAT vant anbudet på flyruten mellom Oslo og Florø, til tross for at de selv har beskrevet sitt tilbud som wet lease-basert.

Dette er en leieform som er mye brukt i luftfarten, hvor en operatør leier inn både fly og besetning fra en underleverandør. Ved i dette tilfellet å leie inn litauisk arbeidskraft, har trolig DAT sikret seg en langt lavere kostnad enn andre tilbydere som tilbyr norske lønns- og arbeidsvilkår til flygende personell som har sitt arbeidssted i Norge.

Allerede i mai sendte Norsk Flygerforbund et brev til samferdselsministeren, hvor vi uttrykte bekymring for en alvorlig endring av praksis og en liberalisering som går på tvers av regjeringens intensjon om å begrense useriøse aktørers adgang til det norske markedet. Vi mener departementet med dette har etablert en helt ny praksis for å tillate wet lease operasjoner - med en tolkningsendring av regelverket som er i strid med et uttalt politisk ønske om rettferdig konkurranse i det norske luftfartsmarkedet.

I sitt svar skriver Samferdselsdepartementet at «Regjeringen er opptatt av sunn konkurranse i luftfarten og deler bekymringene knyttet til lønns- og arbeidsvilkår i andre deler av EU/EØS-området». Likevel annonserte de i slutten av juni at DAT fikk tilslag på anbudet mellom Oslo og Florø, til tross for en operasjon som baserer seg på wet lease.

Norsk Flygerforbund fortsetter presset for å sørge for like konkurransevilkår, med sikte på å få tildelingskriterier som ikke forfordeler operatører som dumper pris på bekostning av sosiale forhold for sine ansatte.

Vedlagt finner du:

  •  Brev fra NF til Samferdselsdepartementet datert 12.05.2021
  •  Svaret fra Samferdselsdepartementet datert 19.05.21
  •  NFs tilsvar til Samferdselsdepartementet datert 25.05.21
  •  NFs brev til Samferdselsdepartementet etter tildeling av anbudet til DAT, datert 25.06.21

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.