Skip to main content
01. juli 2021
Foto: Ivars Utināns/UnSplash

Wet-lease på anbudsruter

Norsk Flygerforbund har lenge jobbet med problemstillinger på FOT-nettet. Blant annet har vi hatt et stort fokus på å unngå urettferdig konkurranse ved bruk av wet lease og billig, innleid arbeidskraft.

Vi ønsker konkurranse velkommen, men vi er opptatte av at det må skje på like vilkår. Derfor har vi flere ganger poengtert ovenfor Samferdselsdepartementet hvorfor det ikke er rettferdig konkurranse når operatører vinner anbudsruter med tilbud som baserer seg på billig, innleid arbeidskraft fra andre land.

Sommeren 2021 ble det kjent at den danske operatøren DAT vant anbudet på flyruten mellom Oslo og Florø, til tross for at de selv har beskrevet sitt tilbud som wet lease-basert.

Dette er en leieform som er mye brukt i luftfarten, hvor en operatør leier inn både fly og besetning fra en underleverandør. Ved i dette tilfellet å leie inn litauisk arbeidskraft, har trolig DAT sikret seg en langt lavere kostnad enn andre tilbydere som tilbyr norske lønns- og arbeidsvilkår til flygende personell som har sitt arbeidssted i Norge.

Allerede i mai sendte Norsk Flygerforbund et brev til samferdselsministeren, hvor vi uttrykte bekymring for en alvorlig endring av praksis og en liberalisering som går på tvers av regjeringens intensjon om å begrense useriøse aktørers adgang til det norske markedet. Vi mener departementet med dette har etablert en helt ny praksis for å tillate wet lease operasjoner - med en tolkningsendring av regelverket som er i strid med et uttalt politisk ønske om rettferdig konkurranse i det norske luftfartsmarkedet.

I sitt svar skriver Samferdselsdepartementet at «Regjeringen er opptatt av sunn konkurranse i luftfarten og deler bekymringene knyttet til lønns- og arbeidsvilkår i andre deler av EU/EØS-området». Likevel annonserte de i slutten av juni at DAT fikk tilslag på anbudet mellom Oslo og Florø, til tross for en operasjon som baserer seg på wet lease.

Norsk Flygerforbund fortsetter presset for å sørge for like konkurransevilkår, med sikte på å få tildelingskriterier som ikke forfordeler operatører som dumper pris på bekostning av sosiale forhold for sine ansatte.

Vedlagt finner du:

  •  Brev fra NF til Samferdselsdepartementet datert 12.05.2021
  •  Svaret fra Samferdselsdepartementet datert 19.05.21
  •  NFs tilsvar til Samferdselsdepartementet datert 25.05.21
  •  NFs brev til Samferdselsdepartementet etter tildeling av anbudet til DAT, datert 25.06.21

Siste nyheter:

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

14. mars 2024

Endelig blir det rettferdig konkurranse i luften

Etter iherdig innsats fra Norsk Flygerforbund over flere år, har endelig Luftfartstilsynet felt en knusende dom mot DAT. Nå er det klart at staten har bidratt til å finansiere arbeidslivsbrudd og sosial dumping med anbudstildelingene.

14. mars 2024

Flyuhell og flyulykker definerer agendaen for Flysikkerhetskomiteen

Luftfartsbransjen ble rammet tirsdag 27. februar, da en Sikorsky S-92A fra Bristow havarerte utenfor Sotra ved Bergen. Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen deler sine refleksjoner etter ulykken.