Skip to main content
20. mars 2023

Stoler på at regjeringen vil ivareta en helhetlig luftfartsstrategi – skriftlig innspill til Stortingsmelding 10

Norsk Flygerforbund har i samarbeid med LO Luftfart og Kabinansattes Forbund fulgt opp sitt muntlige innlegg på høringen av Stortingsmelding 10 (2022-2023) Nasjonal Luftfartsstrategi, som ble gjennomført 9.mars 2023.

I sitt skriftlige innspill til stortingsmeldingen fremhever LO Luftfart og forbundene at de er godt fornøyd med utkastet til en Nasjonal Luftfartsstrategi, og spesielt måten regjeringen har til hensikt å ta tak i og følge opp den sosiale bærekraften i bransjen. Samtidig belyser innspillet forhold som ikke oppleves å være godt nok dekket på vegne av norsk luftfart.

 -Vi berømmer regjeringen for en offensiv holdning, og forsøker med dette skriftlige innlegget å spille regjeringen enda bedre, slik at vi i fellesskap kan ivareta en bærekraftig norsk luftfart som leverer på sine samfunnsøkonomiske forpliktelser, sier forbundsleder Aleksander Wasland.

Wasland fremhever spesielt det faktum at den 176 sider lange strategien omtaler utdanning av piloter med knapt én side.

 -Det er åpenbart noe som ikke er godt nok og som undergraver en helhetlig luftfartsstrategi. Vi stoler på at regjeringen vil følge opp våre innspill og sikre at både utdanning av piloter og de andre forholdene vi har påpekt i vårt skriftlige innspill, vil ivaretas sammen med det allerede gode forslaget som er lagt frem i strategien, avslutter forbundslederen.

Siste nyheter:

16. februar 2024

Politisk påvirkning nytter!

I mai 2023 kunne vi melde om at vi hadde fått fullt gjennomslag om å styrke Luftfartstilsynet ved at regjeringen bevilget midler til to nye, øremerkede stillinger for å følge opp arbeidsmiljøet hos flygende. Disse er nå i ferd med å komme på plass.

09. februar 2024

Styrket nordisk samarbeid

Et tett samarbeid mellom de nordiske landene er viktig for å sikre våre interesser på den internasjonale scenen. Denne uken kom vi enda litt tettere på hverandre.

20. januar 2024

Hvordan rekruttere flere kvinner til flygeryrket?

Det var ett av spørsmålene som ble diskutert på vårt aller første møte i regi av Female Pilot Working Group.