15. juni 2022

Høring - Ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Sør-Norge og Nord-Norge fra 1. april 2024 

Samferdselsdepartementet har igangsatt arbeidet med en ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Sør-Norge og Nord-Norge med kontraktsoppstart 1. april 2024. 

Samferdselsdepartementet har anledning til å gi tilskudd til regionale flyruter på strekninger i Norge, der markedet alene ikke sikrer tilfredsstillende transportstandard. Tilskuddet gis i form av at Samferdselsdepartementet tar ruten ut av det frie markedet, pålegger forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) og kjøper flyrutetjenester etter gjennomført konkurranse. Begrunnelsen for et FOT-rutekjøp er at ruten betjener en randsone eller en utviklingsregion, eller at det er en svakt trafikkert rute til en regional lufthavn, dersom ruten er vital for den økonomiske utviklingen i regionen som lufthavnen betjener.

Se hele høringssvaret under vedlegg

Siste nyheter:

31. mars 2023

Få  en sømløs videreføring av ditt medlemskap til våre søsterorganisasjoner

Pilotjobb i annet land? Få  en sømløs videreføring av ditt medlemskap til våre søsterorganisasjoner. Som medlem i Norsk Flygerforbund (NF) er du medlem av European Cockpit Association (ECA).

31. mars 2023

"Contact ERCAN, 126,7". Hva gjør vi?

Kypros er en vakker destinasjon, men veien inn kan forløpe seg litt spesielt. Flere har mer eller mindre frivillig stiftet bekjentskap med "ERCAN Advisory Area", og nå kommer IFALPA med sine anbefalinger til piloter som skal fly til og fra Kypros.

29. mars 2023

Forhandlingskurs i Amsterdam

I disse dager pågår IFALPAs forhandlingskurs for tillitsvalgte, og Christian Laulund fra NF er en av kursholderne.