Skip to main content
19. november 2021

Høring fra LT: endrede regler om flysikringstjenester, særlig om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjenestene

Luftfartstilsynet sender med dette på høring et forslag om endringer i enkelte regler om flysikringstjenestene. Den vesentligste delen av endringene består i atforskrift om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste(BSL G 2-1)1 foreslås opphevet. 

Høringssvar– endrede regler om flysikringstjenester
Kapittel 2, § 10 Plikt til å fremme forslag om endringer i tilbudet av lufttrafikktjenester

Norsk Flygerforbund (NF) støtter Luftfartstilsynets forslag om å kunne pålegge lufttrafikktjenesten og flyplassoperatører å fremme endringsforslag ved endret behov for lufttrafikktjenester. Vi mener flyoperatører og andre relevante parter bør konsulteres tidlig nok og i rimelig grad ved behov, deriblant NF som representant for mange besetningsmedlemmer i Norge og internasjonalt på vegne av ECA og IFALPA.

NF har vært en aktiv høringspart om flysikring opp mot Luftfartstilsynet, Avinor og Samferdselsdepartementet i flere år, bl.a. om luftromsorganisering, dekommisjonering av konvensjonelle navigasjonsanlegg mv. Når det gjelder flere av Avinors høringer de siste år har vi sett at graden av informasjon i høringsbrev og vedlegg har vært variabel, særlig mht. sikkerhetsvurderinger og justering av prosedyrer. Mangel på potensielt relevant informasjon kan gjøre det mer utfordrende å vurdere endringsforslag og evt. avgi høringssvar.NF har påpekt dette i brev til Luftfartstilsynet og Avinor i oktober 2018, og mer spesifikt overfor Avinor Flysikring AS ved høringer om de kommisjonering de siste år. Vi fikk positiv respons om dette fra Flysikringhøsten 2019, men det er pt. uvisst om det har ført til forbedret praksis. Med henvisning til foreslått § 10 fjerdeledd, håper vi dermed at forskriften sammen med ev. pålegg fra Luftfartstilsynet kan bidra til å styrke dialogen mellomaktører i norsk luftfart. Det er viktig at man kan spille hverandre gode.

Kapittel 4, § 18  Varigheten av flyplassværvarsler (TAF)
NF mener i utgangspunktet at lokale eller nasjonale endringsforslag vedrørende varighet av TAF bør drøftes med berørte flyoperatører.

Siste nyheter:

14. juli 2024

Pass opp for fatigue i sommer!

Sommeren er spesielt travel hvert år. Fra sikkerhetskontroll på flyplasser og bagasjehåndterere til flygelederne og pilotene – hele systemet jobber under stort press med små marginer. En sommer med forstyrrelser, flykanselleringer og fatigue blant flybesetningen har startet, og det kan bli verre i de kommende ukene.

03. juli 2024

Et viktig skritt mot en trygg og forutsigbar luftambulansetjeneste

Dagens luftambulansevedtak er et steg i riktig retning, men det gjenstår fortsatt litt før vi er i mål. 

01. juli 2024

Kampanje mot å redusere antallet piloter: "One means none"

Europeiske fly kan operere med kun én pilot ved kontrollene så tidlig som i 2027, dersom flyprodusentene lykkes med sine planer. For å ta et standpunkt mot dette, har europeiske piloter ledet av European Cockpit Association (ECA) lansert en ny nettside: OneMeansNone.eu. Plattformen har som mål å informere passasjerer om de betydelige sikkerhetsrisikoene forbundet med å redusere mannskapet fra to piloter til én.