Skip to main content
21. mars 2022

Høring: Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid

Arbeids- og inkluderingsdepartementet hadde på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid 

I den forbindelse ønsker Kabinansattes Forbund (KF) og NorskFlygerforbund (NF) som høringsinstans å uttale seg i saken. Det vises til departementets høringsnotat for ytterligere informasjon om innholdet i lovforslaget.

Våre merknader

På generelt grunnlag er forbundene positive til ethvert lovforslag som tar sikte på å styrke arbeidstakers rettigheter på en ansvarsfull og fornuftig måte. 

Se hele høringsnotatet under vedlegg

Siste nyheter:

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!

14. mai 2024

Luftfartens fremtid samlet i Arendal

Den andre etappen på årets roadshow ble nok en suksess, takket være solid innsats fra medlemsforeningene våre i Arendal og et sterkt NF-team.