21. mars 2022

Høring: Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid

Arbeids- og inkluderingsdepartementet hadde på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid 

I den forbindelse ønsker Kabinansattes Forbund (KF) og NorskFlygerforbund (NF) som høringsinstans å uttale seg i saken. Det vises til departementets høringsnotat for ytterligere informasjon om innholdet i lovforslaget.

Våre merknader

På generelt grunnlag er forbundene positive til ethvert lovforslag som tar sikte på å styrke arbeidstakers rettigheter på en ansvarsfull og fornuftig måte. 

Se hele høringsnotatet under vedlegg

Siste nyheter:

31. mars 2023

Få  en sømløs videreføring av ditt medlemskap til våre søsterorganisasjoner

Pilotjobb i annet land? Få  en sømløs videreføring av ditt medlemskap til våre søsterorganisasjoner. Som medlem i Norsk Flygerforbund (NF) er du medlem av European Cockpit Association (ECA).

31. mars 2023

"Contact ERCAN, 126,7". Hva gjør vi?

Kypros er en vakker destinasjon, men veien inn kan forløpe seg litt spesielt. Flere har mer eller mindre frivillig stiftet bekjentskap med "ERCAN Advisory Area", og nå kommer IFALPA med sine anbefalinger til piloter som skal fly til og fra Kypros.

29. mars 2023

Forhandlingskurs i Amsterdam

I disse dager pågår IFALPAs forhandlingskurs for tillitsvalgte, og Christian Laulund fra NF er en av kursholderne.