Skip to main content
21. mars 2022

Høring: Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid

Arbeids- og inkluderingsdepartementet hadde på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid 

I den forbindelse ønsker Kabinansattes Forbund (KF) og NorskFlygerforbund (NF) som høringsinstans å uttale seg i saken. Det vises til departementets høringsnotat for ytterligere informasjon om innholdet i lovforslaget.

Våre merknader

På generelt grunnlag er forbundene positive til ethvert lovforslag som tar sikte på å styrke arbeidstakers rettigheter på en ansvarsfull og fornuftig måte. 

Se hele høringsnotatet under vedlegg

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.