Skip to main content
24. mars 2023

Grønnvaskingslovgivning

EU-kommisjonen publiserer nå et Green Claims-direktiv, som tar sikte på grønnvasking av bedrifter ved å fastsette regler for hvilken type miljøpåstander selskaper kan komme med – og insistere på at de skal være etterprøvbare.

Direktivet har vært forsinket, og har også vært utsatt for massiv påvirkning av ulike interessenter.

Et tidlig utkast til forslaget krevde at EU-landene skulle sikre at selskapenes miljøpåstander er basert på "anerkjente vitenskapelige bevis". Imidlertid vil selskap nå få videre fullmakter til hvordan de kan fremsette sine krav. EU-land vil også gis fleksibilitet, gitt at direktivet kan tilpasses før de implementeres i nasjonal lovgiving i stedet for en forordning som vil gjelde umiddelbart i hele EU. Hvis nasjonale myndigheter finner at krav ikke er i samsvar med reglene, vil selskapet ha 10 virkedager på seg til å rette opp situasjonen; hvis den ikke gjør det, må landene ilegge straff.

Norsk Flygerforbunds nestleder, Jo Bjørn Skatval, som leder European Cockpit Associations arbeid innen bærekraft håper at dette vil gi saklig argumentasjon også innen luftfart. Hvordan selskap vil underbygge "grønne påstander" vil bli interessant å observere i tiden framover.

https://environment.ec.europa.eu/system/files/2023-03/Proposal%20for%20a%20Directive%20on%20Green%20Claims.pdf

Siste nyheter:

16. februar 2024

Politisk påvirkning nytter!

I mai 2023 kunne vi melde om at vi hadde fått fullt gjennomslag om å styrke Luftfartstilsynet ved at regjeringen bevilget midler til to nye, øremerkede stillinger for å følge opp arbeidsmiljøet hos flygende. Disse er nå i ferd med å komme på plass.

09. februar 2024

Styrket nordisk samarbeid

Et tett samarbeid mellom de nordiske landene er viktig for å sikre våre interesser på den internasjonale scenen. Denne uken kom vi enda litt tettere på hverandre.

20. januar 2024

Hvordan rekruttere flere kvinner til flygeryrket?

Det var ett av spørsmålene som ble diskutert på vårt aller første møte i regi av Female Pilot Working Group.