Skip to main content
04. oktober 2022

Flere EMAS til norske flyplasser

EMAS: Engineered  material arresting system er nyttigt verktøy på eldre flyplasser hvor RSA krav ikke innfris. Vi ønsker oss flere til Norge.

28 april 1984 klarte SK 901,  en DC 10-30, ikke å stoppe på bane 04R ved John F Kennedy flyplassen, og havnet i vannet i forlengelse av banen.

Som et resultat av dette ønsket man å utvikle et system for å stoppe fly i forlengelse av vanlig rullebanelengde.

I løpet av 1990 årene utviklet man et system bestående av knusbare tynne betongplater utplassert ved rullebaneenden. Ved påkjørsel av fly synker hjulene ned i det knuste materialet og farten avtar.

En standard installasjon kan stoppe et fly som kommer inn i området i 70 knots.

Systemet har blitt installert på mange eldre flyplasser hvor moderne RSA krav ikke ikke innfris.

I USA er systemet installert på 70 flyplasser og totalt på 110 rullebaner, og har forhindret mange potensielle farlige avkjøringer og reddet mange menneskeliv.

I Norge har vi kun EMAS installert på begge baner ved Kjelvik Lufthavn, ENCN.

Vi ønsker oss flere, og har en dialog med Avinor om fremtidige installasjoner ved noen av våre flyplasser.

Les hele artikkelen om arbeidet som gjøres av IFALPAs AGE komite hvor NF også er representert her.

 

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.