Skip to main content
21. januar 2022

Høring: Endring av vedlikeholdsforskriften med hensyn til krav om CAMO for AOC innehaverne

Luftfartstilsynet har på høring EASAs endringsforslag Opinion 04/2021 “A continuing airworthiness management organisation (CAMO) for a single air carrier business grouping” (RMT.0734). Det foreslås endringer til kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014. 

NorskFlygerforbund (NF) deler bekymringen som flere land har uttrykt mht. å sikre helhetlig tilsyn, og støtter Norges oppfordring til EU-kommisjonen om å innarbeide klare regler for informasjonsplikt mellom aktuelle myndigheter.

NF har vurdert deler av Opinion 04/2021 sammen med EuropeanCockpitAssociation (ECA). Det ser ut til at endringsforslaget primært er av økonomisk art, noe som etter vår mening burde forutsette en konsekvensutredning/ impactassessment mht. andre saksfelt som kan bli berørt. Dette gjelder særlig arbeidsrett dersom en endring av regelverket kan gjøre det lettere å flytte drift til land med svakere arbeidstakervern («regelverksshopping»).

Ifølge ECA har EASAs standardiseringsinspeksjoner påvist vesentlige forskjeller mellom medlemsland når det gjelder grad av regelverksinnføring på andre områder. ECA viser til ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP). En vurdering av endringsforslaget bør ta hensyn til relevante forskjeller blant medlemsland og hvordan dette kan slå ut. Det bør i tillegg vurderes om en regelverksendring kan føre til intern konkurranse i en gitt forretningsgruppe med potensial for uheldige utslag

Vi viser også til LOs svar på denne høringen.

Siste nyheter:

14. juli 2024

Pass opp for fatigue i sommer!

Sommeren er spesielt travel hvert år. Fra sikkerhetskontroll på flyplasser og bagasjehåndterere til flygelederne og pilotene – hele systemet jobber under stort press med små marginer. En sommer med forstyrrelser, flykanselleringer og fatigue blant flybesetningen har startet, og det kan bli verre i de kommende ukene.

03. juli 2024

Et viktig skritt mot en trygg og forutsigbar luftambulansetjeneste

Dagens luftambulansevedtak er et steg i riktig retning, men det gjenstår fortsatt litt før vi er i mål. 

01. juli 2024

Kampanje mot å redusere antallet piloter: "One means none"

Europeiske fly kan operere med kun én pilot ved kontrollene så tidlig som i 2027, dersom flyprodusentene lykkes med sine planer. For å ta et standpunkt mot dette, har europeiske piloter ledet av European Cockpit Association (ECA) lansert en ny nettside: OneMeansNone.eu. Plattformen har som mål å informere passasjerer om de betydelige sikkerhetsrisikoene forbundet med å redusere mannskapet fra to piloter til én.