21. januar 2022

Høring: Endring av vedlikeholdsforskriften med hensyn til krav om CAMO for AOC innehaverne

Luftfartstilsynet har på høring EASAs endringsforslag Opinion 04/2021 “A continuing airworthiness management organisation (CAMO) for a single air carrier business grouping” (RMT.0734). Det foreslås endringer til kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014. 

NorskFlygerforbund (NF) deler bekymringen som flere land har uttrykt mht. å sikre helhetlig tilsyn, og støtter Norges oppfordring til EU-kommisjonen om å innarbeide klare regler for informasjonsplikt mellom aktuelle myndigheter.

NF har vurdert deler av Opinion 04/2021 sammen med EuropeanCockpitAssociation (ECA). Det ser ut til at endringsforslaget primært er av økonomisk art, noe som etter vår mening burde forutsette en konsekvensutredning/ impactassessment mht. andre saksfelt som kan bli berørt. Dette gjelder særlig arbeidsrett dersom en endring av regelverket kan gjøre det lettere å flytte drift til land med svakere arbeidstakervern («regelverksshopping»).

Ifølge ECA har EASAs standardiseringsinspeksjoner påvist vesentlige forskjeller mellom medlemsland når det gjelder grad av regelverksinnføring på andre områder. ECA viser til ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP). En vurdering av endringsforslaget bør ta hensyn til relevante forskjeller blant medlemsland og hvordan dette kan slå ut. Det bør i tillegg vurderes om en regelverksendring kan føre til intern konkurranse i en gitt forretningsgruppe med potensial for uheldige utslag

Vi viser også til LOs svar på denne høringen.

Siste nyheter:

31. mars 2023

Få  en sømløs videreføring av ditt medlemskap til våre søsterorganisasjoner

Pilotjobb i annet land? Få  en sømløs videreføring av ditt medlemskap til våre søsterorganisasjoner. Som medlem i Norsk Flygerforbund (NF) er du medlem av European Cockpit Association (ECA).

31. mars 2023

"Contact ERCAN, 126,7". Hva gjør vi?

Kypros er en vakker destinasjon, men veien inn kan forløpe seg litt spesielt. Flere har mer eller mindre frivillig stiftet bekjentskap med "ERCAN Advisory Area", og nå kommer IFALPA med sine anbefalinger til piloter som skal fly til og fra Kypros.

29. mars 2023

Forhandlingskurs i Amsterdam

I disse dager pågår IFALPAs forhandlingskurs for tillitsvalgte, og Christian Laulund fra NF er en av kursholderne.