Skip to main content
21. januar 2022

Høring: Endring av vedlikeholdsforskriften med hensyn til krav om CAMO for AOC innehaverne

Luftfartstilsynet har på høring EASAs endringsforslag Opinion 04/2021 “A continuing airworthiness management organisation (CAMO) for a single air carrier business grouping” (RMT.0734). Det foreslås endringer til kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014. 

NorskFlygerforbund (NF) deler bekymringen som flere land har uttrykt mht. å sikre helhetlig tilsyn, og støtter Norges oppfordring til EU-kommisjonen om å innarbeide klare regler for informasjonsplikt mellom aktuelle myndigheter.

NF har vurdert deler av Opinion 04/2021 sammen med EuropeanCockpitAssociation (ECA). Det ser ut til at endringsforslaget primært er av økonomisk art, noe som etter vår mening burde forutsette en konsekvensutredning/ impactassessment mht. andre saksfelt som kan bli berørt. Dette gjelder særlig arbeidsrett dersom en endring av regelverket kan gjøre det lettere å flytte drift til land med svakere arbeidstakervern («regelverksshopping»).

Ifølge ECA har EASAs standardiseringsinspeksjoner påvist vesentlige forskjeller mellom medlemsland når det gjelder grad av regelverksinnføring på andre områder. ECA viser til ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP). En vurdering av endringsforslaget bør ta hensyn til relevante forskjeller blant medlemsland og hvordan dette kan slå ut. Det bør i tillegg vurderes om en regelverksendring kan føre til intern konkurranse i en gitt forretningsgruppe med potensial for uheldige utslag

Vi viser også til LOs svar på denne høringen.

Siste nyheter:

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

14. mars 2024

Endelig blir det rettferdig konkurranse i luften

Etter iherdig innsats fra Norsk Flygerforbund over flere år, har endelig Luftfartstilsynet felt en knusende dom mot DAT. Nå er det klart at staten har bidratt til å finansiere arbeidslivsbrudd og sosial dumping med anbudstildelingene.

14. mars 2024

Flyuhell og flyulykker definerer agendaen for Flysikkerhetskomiteen

Luftfartsbransjen ble rammet tirsdag 27. februar, da en Sikorsky S-92A fra Bristow havarerte utenfor Sotra ved Bergen. Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen deler sine refleksjoner etter ulykken.