Student

Som student lønner det seg å være medlem i Norsk Flygerforbund. Medlemsskapet er gratis, og du får en rekke fordeler:

 • Økt trygghet i arbeidsliv og privatliv ved å være medlem i NF/LO
 • Juridisk bistand *
 • Eget medlemskort i NF/LO og velkomstpakke
 • Gratis innboforsikring. Les mer her.
 • Tilgang til Loss of Licence forsikring gjennom Sparebank 1 ** (NF er alene om å tilby dette til studenter)
 • Helårs reise- og ulykkesforsikring til 80 kr. pr. måned. Les mer her.
 • Svært gode medlemsfordeler gjennom LO Favør. Les mer her.
 • Gratis økonomisk rådgivning i Sparebank 1.
 • Medlemskap i ECA og IFALPA med telefonnummer du som pilot kan ringe dersom du skulle trenge hjelp i utlandet.
 • Globalt samarbeid om rettigheter og regler.
 • NF er det fortrukne forbundet for piloter – dette gir bransjefelleskap.
 • Tilgang til NFs og LOs arrangementer (beercalls, tillitsmannskurs, fagdager og øvrige kurs etc.)
 • Tilgang til NFs juridiske kompetanse
 • Et tillitsvalgtapparat i ryggen
 • Yrkesfaglig fellesskap
 • LOfavør medlemsfordeler. Les mer her.

* / **: Vilkår for juridisk bistand / Loss of Licence-forsikring:

 • Første måneds kontingent bør være betalt før det gis faglige råd eller veiledning ut over helt generelle spørsmål.
 • NF yter kun saksbehandling i saker som har sin opprinnelse etter én måneds medlemskap og etter at første måneds kontingent er betalt.
 • Det stilles krav om minimum tre måneders medlemskap for å kunne få fri juridisk bistand i individuelle saker.