Derfor er det lurt å være organisert

Luftfarten er under stor utvikling, og de neste årene kan bli et kappløp mot bunnen. Fly- og helikopterselskapene kan underby hverandre i kampen mot å vinne kunder og anbud, for å sikre inntektene i en stadig mer liberalisert bransje.

I Norsk Flygerforbund jobber vi hver dag for våre medlemmer skal ha en trygg arbeidsplass, med gode lønns-, arbeids,- og pensjonsvilkår. Våre medlemmer har et stort ansvar, enten som flyinstruktører, piloter, droneoperatører eller task specialists. Derfor er det viktig å sikre kompetansen også i årene som kommer, og vi tror veien dit er å sikre bærekraftige arbeidsplasser.

Som medlem i Norsk Flygerforbund blir du en del av Norges største pilotfellesskap. Du har oss i ryggen dersom noe skulle skje, blant annet gjennom tilgang til juridisk bistand. Tillitsvalgte, rådgivere, kolleger og jurister kan hjelpe dersom du skulle få problemer i arbeidsforholdet. I tillegg har du tilgang til et stort nettverk av profesjonelle flygere på tvers av hele luftfartsbransjen

Vi har en stemme som blir lyttet til, vi møter politikere og jobber tett opp mot politiske og flysikkerhetsmessige aktører. Vi tror på en ansvarlig luftfart, hvor vilkår for de ansatte ikke skal gå på bekostning av jaget etter de laveste prisene.

Som medlem i Norsk Flygerforbund har du fire medlemskap. I tillegg til medlemskap i forbundet er du medlem i LO, ECA og IFALPA. Det betyr kontakter og kanaler ut til et globalt nettverk av organiserte piloter. Slik sikrer vi innflytelse der de viktige avgjørelsene fattes i en internasjonal luftfart.

Husk at du alltid kan kontakte oss, eller en av våre medlemsforeninger om du lurer på noe. Det lønner seg å være medlem i NF!