Bli pilot?

Det å fly er en drøm for mange. Men hva innebærer det egentlig å bli pilot? Hvordan er jobben? Hvilke gleder, utfordringer og hinder kan man møte på veien? Og hva koster det?

Kontakt gjerne en av våre medlemsforeninger om du lurer på noe, eller kontakt NF direkte. Her er en video fra våre europeiske kolleger i ECA om hva en flygerutdannelse innebærer:

Vanlige spørsmål og svar

Jeg ønsker å bli trafikkflyger. Hva må til?
For å få lov av myndighetene til å fly passasjerer må du som et minimum inneha et trafikkflygersertifikat av typen CPL (Commercial Pilot Licence). Flygerutdanningen for å ta dette sertifikatet kan de største flyskolene hjelpe deg med. Det tar normalt et par år (og mange hundre tusen kroner). Med dette sertifikatet i lomma kan du søke på jobb i forskjellige flyselskap. De fleste flyselskap over en viss størrelse krever at du i tillegg har erfaring som pilot fra andre mindre selskaper før du blir vurdert og/eller typeutsjekk på den flytypen de benytter (ytterligere noen hundre tusen)

De fleste utdanningstilbud er i dag private og studenten må selv finansiere utdannelsen. Totalsummen for studiet er ikke unormalt rundt 1 000 000,-. Her er det et unntak i Norge i dag. Ved Universitetet i Tromsø tilbys det finansiert utdanning.

Hvordan foregår utdannelsen til CPL-A (kommersielt sertifikat)?
Utdannelsen består av en teoretisk del med eksamen for Luftfartstilsynet og en praktisk del med oppflygning for en av Luftfartstilsynets kontrollører.

Utdannelsen kan du påbegynne når du selv ønsker og det er ingen formelle krav til videregående utdannelse eller annen kursing. Det er krav til at du består en legesjekk som utelukker bl.a fargeblindhet, diabetes, hørselshemninger osv. Full oversikt over medisinske krav kan du få ved å kontakte Flymedisinsk Institutt på flymed.no. Utdannelsen kan gjennomføres i sin helhet i Norge eller som del-studie i USA eller andre europeiske land. Noen skoler har formelle krav og dette må sjekkes opp med hver enkelt utdanningsinstitusjon.

Det er allikevel viktig å merke seg at selv om det ikke finnes formelle krav utover en legesjekk, er dette et studie og yrke som krever mye av deg. Den teoretiske delen krever god forståelse for bl.a. fysikk, matematikk samt gode studievaner. Den praktiske flygningen krever gode koordinasjonsevner, stresskontroll, prioriteringsevner og evnen til å utføre flere oppgaver samtidig for å nevne noen. Dette er det lurt å reflektere over og gjerne ta tester på forhånd. Mange utdanningsinstitusjoner vil gjerne ha så mange studenter som mulig for å tjene så mye som mulig uten at studenten har det som kreves.

Hva kan jeg forvente av jobbmuligheter?
Dessverre er det slik at det utdannes veldig mange piloter som aldri når drømmen om en jobb som pilot. Flygerutdanningen er en stige, hvor sertifikatet (utdanningen) er første steg. Har man oppnådd sertifikatet og klart de økonomiske utfordringene dette medfører kan man søke jobber, men de aller fleste flyselskaper krever at man har erfaringstimer. En student har gjerne 200- 250 flytimer etter endt utdanning og selskapene krever ofte 800-1500 flytimer for å søke jobb. For å oppnå disse erfaringstimene kan man være heldig å først få jobb i mindre selskaper som ikke krever erfaringstimer. Disse jobbene er det svært få av og de aller fleste går flere år i påvente av den første viktige jobben og/eller gir opp og finner noe annet å gjøre. En annen mulighet er å videreutdanne seg ved å kjøpe seg en typeutsjekk (gjerne på en Boeing 737) som kan være inngangsbilletten til et større selskap. Denne videreutdanningen er svært dyr og du er langt fra garantert jobb selv med denne investeringen. Det er derfor viktig å være helt sikker på at det er dette man vil. Det kommer til å kreve mye av deg økonomisk, du må ha utholdenhet, du må ha de egenskapene yrket krever og være villig til å ta sjansen på at det, etter all innvestering, kun ble med drømmen.

Hvordan er yrket?
Flygeryrket er en fantastisk arbeidsplass med spennende hverdager og gode kollegaer.

Man jobber tett med sine kollegaer og gode sosiale antenner er viktig i tillegg til de egenskapene man må ha for å kunne fly. Er man så heldig at man etter endt utdanning får en jobb i et mindre selskap (med lav lønn), samler timer nok og kan søke jobb i et større selskap, (eller har valgt å ta en typeutsjekk og tilbys jobb) må man som regel gjennom nye tester. Dette er tester som sjekker at du har de egenskapene selskapet ser etter og gjerne et personlig intervju for å sjekke om du er en person som passer i et cockpitmiljø. Passerer du disse testene vil selskapet starte kursing av deg og du begynner etter hvert som styrmann. Styrmannsjobben er ikke ulik en kapteinsjobb, men man har ikke det fulle og hele ansvaret. Det krever gjerne flere års erfaring for å kunne utføre kapteinsjobben. Lønningene er svært forskjellig fra selskap til selskap og det finnes mange ulike ansettelsesmodeller. Vi ser dessverre en trend i yrket der piloter blir ansatt på kontrakt fra en tilbyder (vikarbyrå) og selskapene unngår da arbeidsgiveransvaret, men dette gjelder ikke alle selskaper.