Skip to main content

Loss of licence

Norsk Flygerforbund er det eneste norske pilotforbundet som tilbyr egen Loss of License-forsikring (tap av flymedisinsk sertifikat klasse 1) til sine medlemmer, levert av Fremtind Forsikring.

Forsikringen gir erstatning ved varig tap av legeattesten din grunnet ulykke eller sykdom. Forsikringen er en skattefri engangsutbetaling og du kan velge mellom flere alternative forsikringssummer. 

Obs: Det er kun adgang til å kjøpe forsikringen de første 30 dagene etter at du har meldt deg inn i Norsk Flygerforbund. Studenter vil ha adgang til å øke forsikringssummen etter fullførte studier og overføring av sitt studentmedlemskap til ordinært medlemskap. 

Nederst på denne siden finner du både generelle forsikringsvilkår(Vilkår Loss of License-forsikring) og spesifikke forsikringsvilkår for medlemmer i Norsk Flygerforbund (Forsikringsbevis Loss of License - Norsk Flygerforbund).  Ved bestilling mottar du et eget ferdigutfylt forsikringsbevis i posten med alle forsikringsvilkår gjeldende for forsikringen du tegner som medlem i Norsk Flygerforbund. 

Merk at du må til enhver tid ha gyldig medical for å stå i forsikringen. 

For å kunne kjøpe forsikringen må du: 

 • inneha gyldig legeattest Medical Cl 1 ved inntreden i forsikringen eller senere utvidelse jfr. vilkår FPE-570.009-001 punkt 1,
 • være 100 % arbeidsdyktig,
 • være utdannet pilot eller ha påbegynt godkjent trafikkflygerutdannelse,
 • ha meldt deg inn i Norsk Flygerforbund i løpet av de siste 30 dagene,
 • ikke ha fylt 50 år,
 • ikke ha nådd gjeldende pensjonsalder for yrket lisensen gjelder for.

Forsikringssummer og pris:

2024 Studenter 6 G 12 G 18 G
Forsikringssum

 711.720 kroner

711.720 kroner 1.423.440 kroner

2.135.160 kroner

Årspris

4.128 kroner 6.967 kroner 13.608 kroner 20.196 kroner

Oppjustering av forsikringssum 

Forsikringssum oppjusteres etter hvor mange år den forsikrede har vært medlem i forbundet som følger: 

 • Under 6 måneder – ingen utbetaling (karenstid) 
 • 1 år – 20 % av forsikringssum (utbetales f.o.m. 7. måned) 
 • 2 år – 40 % av forsikringssum 
 • 3 år – 60 % av forsikringssum 
 • 4 år – 80 % av forsikringssum 
 • F.o.m. 5 år – 100 % av forsikringssum 

For medlemmer som har vært omfattet av forsikringen fra før 1.2.2021 gjelder ikke ovennevnt oppjustering av forsikringssum. 

Forsikringstilfeller som inntreffer i løpet av de første 6 månedene etter at selskapets ansvar begynte å løpe for det enkelte medlem gir ikke rett til erstatning. 

Forsikringssummen trappes ned med 10 % per år fra og med det året medlemmet fyller 56 år. Første reduksjon skjer dagen man fyller 56 år. Du kan laste ned fullstendige nedtrappingstabeller for de ulike forsikringssummene, nederst på siden. 

Det faktureres kvartalsvis. Fakturaen kommer direkte fra forsikringsselskapet. 

Betale fra ikke-norsk bankkonto?

IBAN: NO60 9001 13 26179

SWIFT: SHEDNO22

Trykk her for å kjøpe forsikringen.

Vedlegg