Skip to main content

Hvorfor være organisert?

Fordi både du og dine nærmeste er avhengig av flysikkerhet og av at du har en lønn og arbeidsvilkår det går an å leve av og med. 

Fordi vi er Norges største pilotfellesskap, og det er her du hører hjemme. 

Fordi du som norsk pilot: 

 • Tjener mindre 
 • Jobber mer 
 • Er oftere sliten når du går på jobb 
 • Konkurranseutsettes oftere 
 • Underbys mer av useriøse aktører 
 • Utsettes for hurtig teknologisk utvikling der konsekvensen for pilotene underkommuniseres 
 • Du i større og større grad har gått fra å være en profesjonell og kompetent aktør til å bli et produksjonsmiddel hvis ferdigheter og kompetanse ikke hensyntas i flysikkerhetsspørsmål.  

Resultatet er et evig rop om varsku som ikke blir tatt seriøst, der stygge ulykker kan bli konsekvensen.  

Men, dette har vært en historisk trend, og vi ser heldigvis en endring. Medlemmenes kontingent har nemlig bidratt til: 

 • En historisk luftfartsstrategi i Norge, der økt bemanning til gjennomføring av arbeidstilsyn fra Luftfartstilsynet er et av resultatene. 
 • Et samlet Norge har sagt nei til luftfartsaktører som ikke anerkjenner den nordiske fagbevegelsen, med rettferdige konkurransevilkår, lønns- og arbeidsvilkår. 
 • Et historisk samarbeid mellom Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) og Norsk Flygerforbund er inngått. 
 • Økt organisering av piloter i Europa som tidligere har vært kasteball i sitt selskap. Det gjør at norske piloter i mindre grad underbys av useriøse aktører på kontinentet. 
 • Organisering av ansatte i innenlands helikopter og heving av deres lønns- og arbeidsvilkår. Vi rydder opp i luftfartsbransjen. 
 • Nyetablerte selskaper kommer inn på det norske luftfartsmarkedet med et ønske om å ha organiserte ansatte og jobbe sammen for å skape en effektiv bedrift. 

Norsk Flygerforbund er av piloter, for piloter. Vi er et fellesskap med mennesker med brennende engasjement for ivaretagelse av deg som pilot, og luftfarten som helhet. Våre over 70 frivillige, tillitsvalgte og ansatte vier utallige timer til et arbeid som skal sikre flysikkerheten du selv går på jobb for å ivareta. Og når du holder flyet trygt i lufta, arbeider vi også for at du skal ha forsvarlige lønns- og arbeidsvilkår som for pilotyrket er riktig og verdig. 

Fortsatt ikke overbevist? Da må du spørre deg om følgende: 

 • Hvem tilbyr et verdensdekkende nødnummer du som profesjonell pilot kan ringe uansett hvor du er i verden, og med det få hjelp og støtte av et lokalt pilotfellesskap? 
 • Hvem tilbyr deg tilgang til et verdensdekkende nettverk av fagorganisasjoner, som sikrer at du blir ivaretatt uansett hvor i verden du skal jobbe? 
 • Hvem hjelper deg når du har blitt involvert i en luftfartshendelse på jobb? 
 • Hvem hjelper deg når du oppdager feil i dine arbeidsvilkår som arbeidsgiver nekter for? 
 • Hvem ivaretar deg når du feilaktig får utslag på en rustest på jobb? 
 • Hvem organiserer hele din karriere, fra du begynner på flyskolen, til du har blitt og er pensjonist på dine senere dager? 
 • Hvem tenker på hva du behøver som menneske i et samfunn og aktivt formidler denne informasjonen til deg slik at du kan ta informerte valg? 
  • Hva gjør du om du får personlige økonomiske utfordringer? 
  • Hvilke forsikringer behøver du? 
  • Når må du tenke på pensjon, og hvordan går du frem for å sikre pensjonisttilværelsen? 
  • Hva gjør du hvis du ikke kan betjene lånet ditt?  
 • Hvem utdanner dine lokale tillitsvalgte og står klar til å støtte dem, når du trenger at de utfører sine plikter som tillitsvalgt lokalt? 
 • Hvem ber deg tenke på hva du gjør med Loss of License-forsikring dersom du blir arbeidsledig og ikke lenger har en forsikring gjennom et selskap? 

Er du pilot, så er du Norsk Flygerforbund.