Skip to main content

Hva går kontigenten til?

Juridisk hjelp

Når du betaler din kontingent har du tilgang til Norsk Flygerforbunds juridiske avdeling fra og med tre måneder etter innmeldingsdato. Forbundet vil videre kunne bruke LO juridisk ved behov, for å støtte deg i en eventuell sak. 

Videre går kontingenten du betaler til å dekke medlemskap i LO, ECA og IFALPA. 

LO-medlemskap

Som LO-medlem har du tilgang på fordelsprogrammet LOfavør. Husk at du som medlem i forbundet kan gi innspill på fordelsprogrammets utforming og innhold. LOs styrke og påvirkningskraft samles gjennom organisering av over 1 million norske arbeidstakere. Dette er påvirkningskraft som også Norsk Flygerforbund får gleden av å bruke i viktige spørsmål for norsk luftfart. 

ECA-medlemskap

Som ECA-medlem er du tilsluttet det største europeiske pilotkollektivet. ECA jobber sammen med forbundene utrettelig for å trygge flysikkerheten og sikre rettferdig konkurranse, lønns- og arbeidsvilkår for piloter i Europa. Det er takket være ECA at NF når frem med mye av sin påvirkningskraft også her hjemme. I store felleseuropeiske spørsmål som også berører Norge, har vi gjennom ECA direkte påvirkningskraft på beslutninger som unektelig vil påvirke norsk luftfart. 

Som medlem i et ECA-forbund får du tilgang til sømløs overføring av ditt medlemskap mellom forbundene i ECA. Dette er svært nyttig i de tilfeller der du skal bytte jobb og arbeidssted i Europa, og ønsker å opprettholde en kontinuerlig trygghet og tilgang til hjelp og støtte dersom noe skulle oppstå i din arbeidssituasjon. Les mer i brosjyren under. 

Vedlegg: Brosjyre, ECA Seamless Membership Transfer 

IFALPA-medlemskap

Som IFALPA-medlem har du først og fremst tilgang på et verdensdekkende nødnummer (+44 1202 653 110) dersom du er på jobb i verden og har behov for assistanse. Du kan ringe 24/7, 365 dager i året. IFALPA er også oss piloters viktigste måte å være med å utvikle den internasjonale luftfarten, ettersom IFALPA er fast representant på møter i ICAO, der grunnlaget for det meste av luftfartsreglement utarbeides.