Skip to main content

Forsikringer

Følgende forsikringer er eksklusive for forbundets medlemmer: 

Forsikring Pris/mnd Tegnes automatisk ved innmelding? Reservasjonsrett Fakturering
Innboforsikring (kollektiv) 95 Ja Dersom du hverken har bosted eller pendlerbolig i Norden Direkte av forbundet
Reiseforsikring 113 (139 for medlem over 67 år) Ja Ja Direkte av forbundet

Advokatforsikring 76 Ja Ja Faktureres av HELP

Loss of License Se under Nei Ikke relevant. Tegnes på eget initiativ. Faktureres av Fremtind Forsikring

Les mer om Loss of License-forsikring her.

Innboforsikring

Alle medlemmer i Norsk Flygerforbund må som hovedregel ha LOfavør innboforsikring. 

Reservasjonsrett oppstår for de medlemmer som faller utenfor forsikringsvilkårene. Normalt er dette medlemmer med bosted utenfor Norden, og som ikke har pendlerbolig i Norden. Du kan motta krav om innbetaling av forsikringspremie, med tilbakevirkende kraft, dersom du ikke har meldt fra om endringer som påfører forbundet kostnader. 

LOfavørs fond dekker forsikringspremie for medlemmer over 75 år, når medlemmet har hatt forsikringsordningen sammenhengende i minst 10 år. 

Reiseforsikring

Du kan både tegne og reservere deg mot forsikringen etter innmelding som du selv ønsker. 

For de medlemmer som blir pensjonister og fortsetter med pensjonistmedlemskap, kan man opprettholde forsikringen til svært gunstig premie. Premien øker ved fylte 67 år. 

Forsikringen kan ikke tegnes etter at man har blitt pensjonist, og må følge medlemskapet ved overgang fra situasjon som arbeidstaker til pensjonist. 

Advokatforsikring

Forsikringen er gratis de første to måneder etter innmelding og løper deretter automatisk med halvårlig fakturering. Du kan reservere deg mot forsikringen, men kan ikke tegne den etter at de to gratis-månedene har utløpt. 

Forsikringen oppnår høy kundetilfredshet blant forbundets medlemmer som har benyttet forsikringen. 

Forsikringen dekker privatrettslige forhold. Dette må ikke forveksles med den juridiske støtten du har rett på som følge av at du betaler kontingent til Norsk Flygerforbund. Sistnevnte gjelder rettslige forhold som angår ditt arbeidsforhold.