Skip to main content

Foto: Erlend Remmen

Luftfartstilsynets HMS-forum

Luftfartstilsynets HMS-forum skal være et samarbeidsforum mellom den sivile luftfartens hovedorganisasjoner og Luftfartstilsynet. Forumet skal ha som målsetting å fremme en positiv utvikling av arbeidsmiljøet til besetningsmedlemmer gjennom informasjonsutveksling om aktuelle forhold i bransjen.

Luftfartstilsynets HMS-forum består av et trepartssamarbeid mellom Luftfartstilsynet, relevante arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner innen luftfarten. Forumet arbeider systematisk med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og skal være et sentrum for beskrivelse og diskusjon av impulser og trender i norsk, sivil luftfart. Forumet er i tillegg et organ for informasjonsdeling og kunnskapsutvikling innen HMS. Drøftingene i forumet skal gi grunnlag for å etablere felles plattformer i HMS-saker og finne frem til mest mulig omforente løsninger. Hver av de tre partene forplikter seg til å ta med råd og faglig innspill inn i sitt arbeidsmiljø- og sikkerhetsarbeid. HMS-forumet skal etter initiativ fra Luftfartstilsynet fremme synspunkter innen følgende områder:

  • Utvikling av bransjen
  • Arbeidsmiljø
  • Arbeidsmiljøstatistikk
  • Regelverksutvikling
  • Internasjonalt arbeid
  • Informasjonsvirksomhet

Under alle de ovenstående punktene skal deltakerne i forumet bidra med vurderinger av situasjonen med særlig utgangspunkt i den del av nærings- eller samfunnslivet de representerer. Medlemmene plikter på selvstendig grunnlag å spille inn saker med aktualitet for punktene over. Partenes innsikt i gjeldende forhold og utviklingen i virksomhetene vil gjennom diskusjoner i forumet kunne danne grunnlag for å identifisere mulige satsningsområder. Forumets mandat begrenser seg til problemstillinger som gjelder arbeidsmiljøområdet innen Luftfartstilsynets tilsynsområde.

Norsk Flygerforbund er representert i HMS-forumet ved Knut Aldrin.