Skip to main content

Foto: Hanna Alice Johnsen

LOs samferdselspolitiske utvalg

LOs samferdselspolitiske utvalg er et samarbeidsorgan for LO-forbund som organiserer ansatte i samferdselssektoren. Utvalget koordinerer og følger opp LOs samferdselspolitiske arbeid overfor norske myndigheter, næringsliv og organisasjoner.  

Utvalgets sammensetting

 • Roger H. Heimli, nestleder LO
 • Katinka Riksfjord Sporsem, Norsk Flygerforbund
 • Kjell Næss, Norsk Jernbaneforbund
 • Anita Paula Johansen, Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Dag-Einar Sivertsen, Fellesforbundet
 • Stein Guldbrandsen, Fagforbundet
 • Eirik Larsson, Norsk Lokomotivmannsforbund
 • Alf Edvard Masternes, Forbundet for Ledelse og Teknikk
 • Lars Iver Wiig, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Tor Erik Granum, Norsk Tjenestemannslag
 • Ove Kaland, Norsk Sjømannsforbund
 • Trond Erik Thorvaldsen, Norsk Arbeidsmandsforbund
Fra LO:
 • May Iren Julsrud, sekretær
 • Erik Hamremoen, spesialrådgiver luftfart
 • Kenneth Sandmo, leder næringspolitisk avdeling  

Roger Heimli leder utvalget, og Anita Paula Johansen er nestleder.