Skip to main content

LOs Helikopterutvalg

LOs helikopterutvalg er arbeidstakersidens talerør innen offshore helikoptervirksomhet. Utvalget skal være en tydelig stemme i helikoptersaker som angår medlemmene våre, og har HMS i fokus.

Utvalget ledes av Henrik Fjeldsbø fra Industri Energi.

Utvalget har en bred sammensetning og representerer alle aspekter innenfor helikopterbransjen: piloter, passasjerer, teknikere, operasjonssentral og redningsmenn, samt kompetanse på beredskap, sikkerhet og regelverk.

Representantene kommer fra flere forbund i LO (kun Norsk Helikopteransattes Forbund står utenfor LO).

LOs helikopterutvalg består av:
 • Henrik Fjeldsbø, leder, forbundssekretær i Industri Energi
 • Erik Hamremoen, nestleder, spesialrådgiver i LO
 • Frode Nirisen, K-HVO i ConocoPhillips
 • Fredrik Glenjen, K-HVO i Odfjell Drilling
 • Per Steinar Stamnes, leder i Industri Energi Equinor Sokkel
 • Anders Fasting Berthelsen, instruktør i RelyOn Nutec
 • Hans Petter Jensen, operasjonsleder/klubbleder i CHC Helikopter Service
 • Kjetil Larsen, redningsmann/nestleder i CHC-klubben
 • Atle Espen Helgesen, redaktør i Industri Energi
 • Dag Yngve Johnsen, offshoresekretær i LO
 • Tom Stian Beitland, tekniker og styremedlem i Norsk Helikopteransattes Forbund
 • Mohammad Afzal, offshoresekretær i Fellesforbundet
 • Torstein Sandven, SAR-pilot og styremedlem i Norsk Flygerforbund
 • Ann Jorunn Olsen, områdeansvarlig i Sjømannsforbundet
 • Kai Christoffersen, forbundssekretær i EL og IT-forbundet
 • Morten Kveim, avdelingsleder i Sjøoffisersforbundet
 • Joakim Martinsen, fagsjef i Fiskarlaget
 • Kennet Bergland, forbundssekretær, Norges offisers- og spesialistforbund