Skip to main content

LO-sekretariatet og LOs representantskap

LO-sekretariatet består av LOs ledelse og representanter fra forbundene. De leder LOs virksomhet, og er høyeste organ mellom LO-kongressene. Sekretariatet ledes av LO-leder Peggy Hessen Følsvik, og Yngve Carlsen representerer Norsk Flygerforbund.

Represenrantskapet er LOs høyeste myndighet mellom kongressene. Det består av representanter valgt av forbundet, hvor Yngve Carlsen representerer Norsk Flygerforbund.