Foto: Hanna Alice Johnsen

LO Luftfart

LO Luftfart er et kompetanse- og samarbeidsorgan for LO-forbund som organiserer ansatte innen luftfarten.  Vi organiserer over 8000 luftfartsansatte i Norge, og det gjør at vi:

 • er representative
 • blir lyttet til
 • har gjennomslagskraft

Luftfarten er av stor samfunnsmessig betydning for Norge.  Den sikrer en trygg og effektiv infrastruktur, skaper arbeidsplasser, sikrer bosetting og binder landet sammen

Vi jobber sammen med arbeidsgivere og myndigheter for å bedre forholdene i luftfarten. Det bidrar til tillit og godt samarbeid. Vi jobber for et godt samarbeid i lufta og på bakken!.

LO Luftfart består av:

 • Norsk Flygerforbund,
 • Kabinansattes Forbund,
 • Industri Energi,
 • Fellesforbundet,
 • Forbundet for Ledelse og Teknikk,
 • Handel og kontor,
 • Norsk Tjenestemannslag,
 • Norsk Arbeidsmansforbund
 • og Landsorganisasjonen i Norge.

LO Luftfart er et sekretariatsoppnevnt utvalg og ledes av LO-sekretær Are Tomasgaard. Generalsekretær Katinka Riksfjord Sporsem representerer Norsk Flygerforbund i utvalget.

LOs Flysikkerhetskomité er organisert under LO Luftfart, og ledes av Jo Bjørn Skatval, 1. nestleder i Norsk Flygerforbund.