Skip to main content

Loss of License - skademelding

Ved tap av medisinsk lisens

Innmelding av sak

Saken meldes ved at du fyller ut skademeldingsskjemaet under, som du så sender inn til forbundet. Forbundet sender skademeldingen til Fremtind som avdeling for Personskade - Ulykke vil behandle videre. Når saken er mottatt Fremtind, vil videre dialog være mellom forsikrede og saksbehandler i Fremtind.

Frist for å melde sak

Når det antas å foreligge rett til erstatning, må dette snarest meldes til forbundet som vil etablere dialog med forsikringsselskapet. Den forsikrede mister retten til erstatning hvis kravet ikke er meldt til Fremtind innen ett år etter at vedkommende fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

Skademeldingsskjema

Les mer …Loss of License - skademelding

  • Treff: 253

Fredagshilsen uke 7/2024

God fredag! Her er ukens fredagshilsen fra forbundsleder Aleksander Wasland, nestleder Jo Bjørn Skatval og generalsekretær Christopher Gibson Thune. I dag feirer vi gjennomslag for bedre studentrettigheter!

Du kan også lese denne ukens oppslag i NRK om den siste ukens kollisjoner mellom fly og gjerder ved Oslo lufthavn.

God helg!

Les mer …Fredagshilsen uke 7/2024

  • Treff: 610