Skip to main content

Ved tap av medisinsk lisens

Innmelding av sak

Saken meldes ved at du fyller ut skademeldingsskjemaet under, som du så sender inn til forbundet. Forbundet sender skademeldingen til Fremtind som avdeling for Personskade - Ulykke vil behandle videre. Når saken er mottatt Fremtind, vil videre dialog være mellom forsikrede og saksbehandler i Fremtind.

Frist for å melde sak

Når det antas å foreligge rett til erstatning, må dette snarest meldes til forbundet som vil etablere dialog med forsikringsselskapet. Den forsikrede mister retten til erstatning hvis kravet ikke er meldt til Fremtind innen ett år etter at vedkommende fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet.