Skip to main content

Tariffavtaler

Norsk Flygerforbund har fremforhandlet avtaler på vegne av flere av våre medlemsforeninger. Vi har totalt 18 medlemsforeninger, og 16 av disse har i dag en avtalerett. De fleste medlemsforeningene er nå omfattet av en overenskomst under hovedavtalen. Det vil si at Norsk Flygerforbund og NHO Luftfart er parter i avtalene. Den viktige hovedavtalen mellom NHO og LO som regulere partssamarbeidet og viktige rettigheter og plikter, er også en del av overenskomsten.

To medlemsforeninger har bedriftsavtaler, og tre foreninger er i pågående forhandlinger.

Medlemsforeninger med overenskomst under hovedavtalen:

Airlift Flygerforening (ALF)

Inkluderer tidligere Airlift Lastemannsforening (ALLF). Foreningen har i dag en overenskomst under hovedavtalen for piloter og lastemenn.

Flyr Pilotforening (FPF)

Overenskomst under hovedavtalen.

Helikopter Service Flygerforening (HSF)

Overenskomst under hovedavtalen.

Helitrans Flygerforening (HTF)

Overenskomst under hovedavtalen.

Luftransport Flygerforening (LTF)

Overenskomst under hovedavtalen.

Norsk Luftambulanse Flygerforening (NLAFF)

Overenskomst under hovedavtalen.

Norske SAS-flygeres Forening (NSF)

Overenskomst under hovedavtalen.

Pilot Flyskoles Flygerforening (PIFF)

Overenskomst under hovedavtalen.

UTSA Flygerforening (UFF)

Overenskomst under hovedavtalen mellom Norsk Tjenestemannslag og Universitetet i Tromsø.

West Air Norway Flygerforening (WAN)

Overenskomst under hovedavtalen.

Widerøes Flygerforening (WFF)

Overenskomst under hovedavtalen.

Medlemsforeninger med bedriftsavtaler:

Nord Helikopter Flygerforening (NHF)

Bedriftsavtale.

Sundt Air Flygerforening (SAF)

Bedriftsavtale.