Skip to main content

Fatigue guide

EASA's FTL er slik det ser ut nå kommet for å bli. Som alle vet har den relativt romslige grenser for arbeidsbelastning. Den har færre predefinerte grenser (prescriptive limits), og belager seg mer på et aktivt Safety Management System der man bruker Fatigue Risk Management-FRM og hos noen, Fatigue Risk Management System- FRMS for å overvåke eventuell fatigue.

Det ikke mange operatører i Norge som har et fullverdig FRMS, men fatigue skal likevel være en aktiv del av operatørens
FRM. De verktøy som brukes i den forbindelse er i hovedsak dagens FTL, samt datadrevne programmer og innkommende fatigue rapporter.
Fatigue-rapporteringen er derfor en veldig kritisk del i dette arbeidet.

Ingen fatigue rapporter = ingen fatigue problemer! Derfor er det svært avgjørende at alle våre medlemmer har en god forståelse for hva fatigue er, samt når det skal rapporteres.

Les hele Fatigue Guiden fra NF her

  • Treff: 1918