• Ulykker - Analyse og forebygging

Vi jobber med studier av ulykker, hendelser og rapporter for å gi proaktive råd og henvendelser til myndigheter og luftfartsaktører. Vi har også tilknyttet godkjente havarietterforskere (AAI).

Å unngå ulykker og hendelser er vår viktigste oppgave, derfor bidrar vi med vår ekspertise for en trygg luftfart. Vi analyserer ulykker og hendelser, og kommer med innspill og forslag. Rutiner og prinsipper bak taleregistratorer (CVR) og ferdsskrivere (FDR) er eksempler på arbeid som gjøres av Accident Analysis and Prevention-seksjonen (AAP).

Hvordan er NF involvert?

Vi samarbeider internasjonalt gjennomm ECA og IFALPA, og i Norge jobber vi sammen med blant andre Statens Havarikommisjon. Flere av fagekspertene våre er akkrediterte havariinspektører, og er tilgjengelige som ekspertgruppe dersom det er nødvendig. AAP-seksjonen har ansvar for kontakt med, og støtte til, Statens Havarikommisjon for Transport og andre relevante ekspertgrupper.

Kontaktperson

Tom Heradstveit

seksjonsleder, AAP-seksjonen og fagekspert i HUPER-seksjonen