• Politikk

NFs politiske arbeid bidrar til å sikre et anstendig arbeidsliv og en sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig luftfart. Vi har tett dialog med politikere og myndighetsorgan om saker som er viktige for NF-medlemmene, og vi jobber aktivt med å sette våre saker på den politiske dagsorden.

Vi representerer NF-medlemmene, og vi bruker partssamarbeidet aktivt for å finne gode løsninger for både arbeidstakere og arbeidsgivere.  Vi jobber politisk for å sikre sunne og konkurransemessig rettferdige rammebetingelser, som sikrer medlemmene gode og trygge arbeidsplasser.

Hvordan er NF involvert?

Vi stiller med viktig innsikt og fagkompetanse i politiske prosesser, samtaler og høringer. Vi jobber for å få gjennomslag for NF-medlemmenes saker, men vi har samtidig en felles interesse med arbeidsgiverne i å skape trygge og lønnsomme arbeidsplasser. 

Vårt medlemskap i LO, som er landets største arbeidstakerorganisasjon, gir oss også politisk gjennomslagsstyrke. 

NF har jevnlig og tett dialog med norske myndigheter, både på politisk nivå og på embetsnivå. Vi deltar i møter, på konferanser og i samtaler med politikere fra alle partier.  

NF blir lyttet til, og med vår store fagkompetanse om bransjen er vi en viktig premissleverandør i politiske prosesser.

Kontaktperson

Katinka Riksfjord Sporsem

generalsekretær