• Luftfartøy og utstyr

Som flygere kjenner vi flyene godt. Vi har derfor et tett samarbeid med fabrikanter for å påvirke utvikling og videreutvikling av luftfartøy.

Norsk Flygerforbund ønsker å være en relevant sparringspartner for myndighetene i utviklingen av luftfarten, både innenfor flysikkerhet og den generelle utviklingen. For tiden er det innenfor miljøvennlig luftfart at de virkelig store utviklingene skjer. Derfor er dette et tema vi følger nøye med på. Det er en viktig oppgave å sikre at flysikkerheten står i høysetet når nye teknologier skal utvikles og tas i bruk.

Andre tema vi jobber med, er tilpasning av cockpit og annet utstyr både med hensyn til CRM og ergometri. I tillegg innebærer bakkebasert utstyr, bruk og plassering kontakt med flyplassmyndigheter.

Som profesjonelle piloter bruker vi mer tid i fly enn de fleste andre, derfor er vi tett på problemstillinger og utfordringer. Vi er profesjonelt opptatt av flysikkerhet, og har derfor en viktig stemme innenfor utvikling av luftfartøy og utstyr. Ved uforutsette hendelser er det vi som flygere som står ansvarlige for sikkerheten, og derfor er det så viktig at våre innspill blir lyttet til.

Hvordan er NF involvert?

I Norge har vi som LO-forbund et tett samarbeid med LO, i tillegg til politikere, stortinget og media. Luftfarten er imidlertid regulert av internasjonale regler, derfor må vi også jobbe bredere og i samarbeid med andre lands myndigheter. Som medlemsorganisasjon i European Cockpit Assiciation (ECA) og den globale luftfartsføderasjonen IFALPA har vi kontakter og møtevirksomhet på både europeisk og globalt nivå. 

Som mennesker er vi også interessenter i det globale miljøet, både når det gjelder utslipp og annen forurensing. Vi ønsker å bidra, og ikke være en hemsko til utviklingen.

Kontaktperson

Kjetil Oliversen

seksjonsleder ADO-seksjonen, leder MOBAG (Miljø og bærekraft arbeidsgruppe)