• Klima

Norsk Flygerforbund er en aktiv pådriver for å få ned utslippene fra luftfarten. Vi jobber for en bærekraftig luftfart, og vår forbundsleder Yngve Carlsen leder det europeiske klimaarbeidet som leder i miljøarbeidsgruppen i ECA - European Pilots.

Vi skal gå mot nullutslipp i fremtiden, og veldig mye skal ha skjedd innen 2055. Dette kommer til å gå fort, og da kan man risikere å ta feil avgjørelser. Vi hilser en offensiv klimapolitikk velkommen, og med stor operativ kompetanse og erfaring ønsker vi å være en ressurs på veien mot en bærekraftig luftfart.

Vi følger utviklingen for å spille beslutningstakerne gode. Målet vårt er å støtte og hjelpe industrien til å ta gode avgjørelser som kommer alle til gode.

Som en av grunnleggerne av den globale luftfartsføderasjonen IFALPA deltar vi i arbeidet gjennom deres climate working group. På europeisk nivå har vi dialog med anerkjente forskningsinstitusjoner som CICERO gjennom vårt medlemsskap i European Cockpit Association (ECA). På hjemmebane har vi et tett samarbeid med LO, som har stor gjennomslagskraft med sine om lag en million medlemmer.

Som flygere har vi stor kompetanse på et operativt nivå, og vi forbereder derfor høringer på flere nivå for å få våre syn fram.

Kontaktperson